Shrnutí článků o očkování 28. ledna - 3. února 2019

 

Pondělí 28. ledna 2019

tn.nova.cz: Chřipka už v Česku zabíjela! Pacientů přibývá, už zavírají školy
prima-receptar.cz: Očkováním zvířat chráníte i sebe
zdravi.euro.cz: Meningokokem se loni nakazilo do listopadu 49, tři zemřeli
eurozpravy.cz: Česko se epidemii chřipky nevyhne, ale vy můžete. Na co si dát v těchto dnech pozor?
zpravyextra.cz: Diabetici a nebezpečná chřipka: až trojnásobně vyšší riziko úmrtí
irozhlas.cz: V Moravskoslezském kraji hrozí spalničková epidemie. Hygienici kvůli tomu jednali se zástupci nemocnic
ct24.ceskatelevize.cz: Spalničky se znovu šíří, hlavně kvůli zanedbávání očkování. Nejhorší situace je na Ostravsku a v Praze

 

Úterý 29. ledna 2019

seznamzpravy.cz: Ve spojených státech hrozí epidemie spalniček, lékaři viní rodiče nenaočkovaných dětí
domaci.ihned.cz: Nový lék na chřipku? Stačí jedna tableta, pacienti ho snáší dobře, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku
motherclub.cz: Kdy dělat zábaly u děti při horečce a kdy jimi spíše uškodíte?
manipulatori.cz: HOAX - Bill Gates a světová elita nenechává očkovat své vlastní děti
blesk.cz: Spalničky udeřily na sever Moravy: Nechte se přeočkovat! Ochrana mizí za 15 let
aazdravi.cz: Klíšťata oni nakazila nejvíce lidí za poslední roky. Kolik jich bylo?
denikn.cz: Teroristé! Biomatky! Kvůli těm, kdo nenechávají očkovat své děti, teď hrozí epidemie spalniček! Akorát že to není pravda 

  

Číst dál...

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně byla otevřena k podpisu dne 4. dubna 1997 ve španělském Oviedu, 1. prosince 1999 vstoupila v platnost. Česká republika ji podepsala 24. června 1998. Vláda ČR uložila Ministerstvu zdravotnictví usnesením č. 403 ze dne 10. června 1998 předložit Úmluvu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu. Proces ratifikace byl dokončen podpisem prezidenta. Ratifikačni listiny byly 22. června 2001 uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, smlouva vstoupila v platnost 1. října 2001.

Vyhlašujícím orgánem je Rada Evropy.

 

Číst dál...

Vysvětlující zpráva k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Vysvětlující zpráva k úmluvě Rady Evropy č. 164 na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Tato Vysvětlující zpráva byla vypracována z pověření generálního tajemníka Rady Evropy na základě návrhu vypracovaného na žádost Řídícího výboru pro bioetiku (Steering Committee on Bioethics, CDBI), p. Jeanem MICHAUDem (Francie), předsedou CDBI. Bere v úvahu diskuse, které probíhaly v CDBI a v jeho pracovní skupině pověřené návrhem Úmluvy; bere také v úvahu připomínky a návrhy ze strany delegací.

Číst dál...

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Číst dál...

Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem

Aktuální znění vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem

Číst dál...

Jednání s Krajskou hygienickou stanicí - manuál

Obdrželi jste dopis od krajské hygienické stanice (KHS) s oznámením o zahájení řízení ve věci přestupku nepodrobení dítěte povinnému očkování. Co se teď bude dít? Berte to jako standardní úřední jednání - KHS zjistila přestupek neočkování a ten nyní musí prošetřit. Počítejte s ústním pohovorem nebo vyzváním k písemnému vyjádření a možným následným udělením pokuty.

Číst dál...

Vzor výzvy k vrácení neoprávněně vyžádané úhrady za povinné očkování

Níže nabízíme rodičům, kteří uhradili odložené povinné očkování (hexavakcínu nebo MMR vakcínu), vzor výzvy k vrácení úhrady. Tento dopis doporučujeme zaslat dětskému lékaři a vyzvat ho k plnění. Odmítne-li vrátit uhrazenou částku, požádejte jej o písemné odůvodnění a s tímto se pak obraťte na zdravotní pojišťovnu. Pro následné jednání s pojišťovnou připravujeme další dokument - předžalobní výzvu.

Již dvěma rodinám se díky naší pomoci podařilo dostat své peníze zpět. Další případy jsou v jednání. Potřebujete-li pomoci, obraťte se na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Číst dál...

Platit za povinné očkování? Mám jiný nápad

Neoprávněnému požadování hrazení povinných vakcín se věnujeme již od začátku roku 2016. Podle našich zpráv jsou pediatři zdravotními pojišťovnami opět informováni, že si rodiče v případě odložení povinného očkování z jiných než zdravotních důvodů musí uhradit vakcíny sami:

Číst dál...

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Podáváme odvolání proti rozhodnutí ředitele Mateřské školy xxx ze dne xxx, č. j.xxx, a to v celém rozsahu proti výroku, že xxx, nar. xxx, bytem xxx se nepříjímá k předškolnímu vzdělávání ve jmenované škole. Odvolání je podáno z důvodu nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí.


Rozhodnutí bylo odůvodněno takto:  xxxxx


Nejprve je potřeba citovat právní úpravu, které se škola dovolává:
§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“


K tomu je potřeba připojit i znění vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, z které vyplývají stanovené druhy povinného očkování a termíny, do kdy je osoba povinna se stanovenému očkování podrobit. K očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se v § 5 uvádí:
„(1) Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte.
(2) Přeočkování se provede za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena.“

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.