Acelulární Nebuněčná
ADHD Neurovývojový syndrom (někdy také porucha pozornosti či hyperaktivita)
Afektivní záchvaty Přechodná porucha vědomí, která následuje po silném afektu
Anafylaktická reakce Náhle vzniklá, těžká alergická reakce
Anamnéza Soubor informací vedoucích ke zjištění zdravotního stavu
Anatoxin Neboli toxoid je uměle upravený bakteriální exotoxin, který se využívá k očkování. Toxicita, tedy škodlivé účinky látky je snížená, potlačená
Anterolaterální Týkající se přední a postranní stěny, části
Antigen Látka, kterou tělo rozeznává jako cizí a může proti ní vytvářet protilátky
Apnoe Chorobný stav, při kterém dochází k opakovanému, nekontrolovanému zadržení dechu
ASIA syndrom Autoimunitní syndrom indukovaný adjuvancií, syndrom autoimunity po očkování
BCG VACCINE SSI
Vakcína proti tuberkulóze
Boostrix Vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
Bordetella pertussis Bakterie způsobující černý kašel
Brachiální neuritida Ztráta pohyblivosti, bolest a ztráta citlivosti v paži a rameni
CDC Středisko pro kontrolu nemocí v USA
Cervarix Vakcína proti HPV
Clostridium tetani Bakterie způsobující tetanus
Corynebacterium diphtheriae Bakterie způsobující záškrt
Cyanóza Modravé zbarvení kůže, sliznic a jazyka, které je patrné při vzestupu hladiny odkysličeného hemoglobinu (deoxy Hb)
ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČPS Česká pediatrická společnost (při ČLS JEP)
Diftérie Záškrt
DTaP Vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli
DTP Vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli
ECHA Evropská agentura pro chemické látky
EMA Evropská léková agentura
Encefalitický pláč Též neutišitelný pláč, encefalitický křik – dítě několik hodin pláče, až křičí, nelze utišit, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
Encefalititda Zánět mozku
Encefalopatie Postižení mozku
Engerix-B Vakcína proti žloutence typu B
Epidemie Větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech
Eradikace Vymýcení
Etiologie Soustavné hledání a výklad příčin
EVM Evropští výrobci vakcín
Exantém Vyrážka
Farma firmy Farmaceutické firmy, společnosti vyrábějící léčiva a vakcíny
FDA Úřad pro kontrolu potravina a léků v USA
Febrilní křeče Záchvaty a křeče vznikající při horečkách
Formaldehyd Bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, patří mezi těkavé organické látky, používaný jako konzervant
FSME Klíšťová meningoencefalitida
Gardasil Vakcína proti HPV
GBS Guillan-Barré syndrom
Glutaraldehyd Bezbarvá kapalina štiplavého zápachu používaná k dezinfekci
GSK GlaxoSmithKline
Guillan-Barré syndrom Akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, autoimunitní onemocnění
HBV Virus hepatitidy B
Hepatitida Zánět jater
Hexacima Vakcína proti šesti onemocnění – záškrtu, černému kašli, tetanu, obrně, žloutence typu B, haemophilus influenzae
Hexavakcína, hexa Kombinovaná očkovací látka proti šesti nemocem, u nás jsou v současné době dvě hexavakcíny – Hexacima a Infanrix Hexa, obě proti záškrtu, černému kašli, tetanu, obrně, žloutence typu B, haemophilus influenzae
Hib Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta) (Pa) aadsorbovaná konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b, u nás Infanrix Hib; nebo také jen Haemophilus influenzae B
HPV Lidský papilomavirus
Humorální imunita Látková imunita
Hypotonie Snížené svalové napětí
Ig Imunoglobulin
Imunodeficience Stav spojený s poruchou imunitního systému, způsobující nedostatečnou obranyschopností a náchylnost k infekcím
Imunodeficit Porucha imunitního systému, snížení obranyschopnosti
Imunoexcitotoxicita Porucha funkce imunitního systému
Imunogenicita Schopnost vyvolat imunitní odpověď
Imunoglobulin Protilátka
Imunosuprese Stav, kdy je omezena schopnost organizmu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí
Inaktivované „usmrcené“
Incidence Podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci
Indurace Chorobné ztvrdnutí tkáně či orgánu, způsobené zmnožením vaziva
Infanrix Hexa Vakcína proti šesti onemocnění – záškrtu, černému kašli, tetanu, obrně, žloutence typu B, haemophilus influenzae
Interferony Proteiny nespecifické imunity, působící v protivirové obraně
Interleukiny Skupina cytokinů, které se podílejí na regulaci imunitních dějů
Intradermální Podání léku do kůže
Intramuskulární Podání léku do svalu
Intravaskulární Podání léku do cévy
IPV Inaktivovaná polio vakcína
Karcinogenita Schopnost vyvolat rakovinu
Kolektivní imunita Ochrana společnosti před určitým onemocněním
Konjugovaná vakcína Typ očkování, které se provádí pouze podáním jediné dávky, jenž zahrnuje kompletní obranyschopné protilátky
Kontraindikace Stav nebo faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, medikace, vyšetření apod.
LLP Liga lidských práv
Lymfocyty Typy bílých krvinek
Makrofágy Bílé krvinky, které vytrvale hledají cizí antigenové molekuly, viry nebo mikroby. Když je objeví, pohltí a zničí je.
Measles Spalničky
Meningitida Zánět mozkových blan
Meningokok Bakterie, která může zapříčinit zánět mozkových blan, sepsi, horečnaté onemocnění apod.
MMR Measles, Mumps, Rubella – tato zkratka je používána pro označení vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
MMRV Vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím
Monovakcína Očkovací látka proti jedné nemoci
Morbilli Spalničky
Mortalita Úmrtnost
Mumps Příušnice
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Narkolepsie Chronická neurologická porucha, kdy mozek není schopen správně regulovat cyklus spánku a bdění
Neomycin Druh antibiotik
Nespecifická imunita Přirozená, vrozená imunita
Neuropatie Porucha, nemoc nervů
Neutrofily Buňky bojující proti infekcím
NIKO Národní imunizační komise, poradní orgán MZ ČR
NOAEL Hladina nezpůsobující žádný nežádoucí účinek
Nežádoucí účinek/účinky
OSN Organizace spojených národů
Otitis media acuta
Akutní zánět středního ucha
Pandemrix Vakcína proti chřipkovému onemocnění
Parotitida Příušnice
PAS Poruchy autistického spektra
Patogen Biologický faktor, který může zapříčinit onemocnění hostitele
Pediacel Vakcína proti pěti onemocnění – záškrtu, černému kašli, tetanu, obrně, haemophilus influenzae
Pentavakcína Kombinovaná očkovací látka proti pěti onemocněním
Periferní neuropatie Postižení nervového systému, nejčastěji dolních končetin
Pertuse Černý kašel, dávivý kašel
PKPS Pneumokokový polysacharid
Placebo Neúčinná látka
Pneumokok Bakterie Streptococcus pneumoniae, která má více než 90 různých podtypů; může způsobit zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středouší, zánět mozkových blan, sepsi či zápal plic
Polio, poliomyelitida Dětská přenosná obrna
POOČKOVÁNÍ Zkratka Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.
Postvakcinační Vzniklý po aplikaci vakcíny
Prevalence Podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci
Prevenar 13
Vakcína proti pneumokokovým nákazám (13 kmenů)
Priorix Vakcína proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám
Priorix Tetra Vakcína proti příušnicím, zarděnkám, spalničkám a neštovicím
Pyrexie Horečka
Reaktogenita reakce na podání (očkování)
Rotarix Vakcína proti rotavirovým infekcím
RotaTeq Vakcína proti rotavirovým infekcím
Rotaviry Viry způsobující infekční průjmové onemocnění
ROZALIO Zkratka spolku Rodiče ZA Lepší Informovanost v Očkování
Rubeola, Rubella Zarděnky
Sérokonverze Vývoj specifických protilátek, které lze zjistit vyšetřením, vůči mikroorganismům v krevním séru v důsledku infekce nebo očkování
Séroprotekce Ochranná hladina protilátek
SIDS Syndrom náhlého úmrtí kojenců
Silgard Vakcína proti HPV
SPC Souhrn údajů o přípravku
Specifická imunita Získaná imunita
Streptomycin Druh antibiotik
Subkutánní Podkožní
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
Synflorix Vakcína proti pneumokokovým nákazám (deset kmenů)
SZO Světová zdravotnická organizace
SZÚ Státní zdravotní ústav
TBC Tuberkulóza
TH0 Buňky v neaktivní, klidové fázi; mají schopnost adaptace, přeměny na základě výskytu infekce podle toho, zda patogen napadá nitrobuněčné prostředí nebo osídluje mimo buněčné prostředí - sliznice, tělové tekutiny a pokožku.
TH1 Buňky aktivující fagocyty, slouží k eliminaci vnitrobuněčných infekčních patogenů
TH2 Buňky stimulující produkci protilátek
Thimerosal Organická sloučenina rtuti
Thiomersal Organická sloučenina rtuti
Toxin Jedovatá látka produkována živými buňkami či organismy
Trombocytopenie Vzniká nepoměrem mezi tvorbou a zánikem trombocytů – selhání tvorby destiček v kostní dřeni / jejich urychlený zánik (někdy obojí)
Twinrix Vakcína proti žloutence typu A a B
UNICEF Dětský fond OSN
Varicella Plané neštovice
Variola Pravé neštovice
Vero buňky Buněčná linie odvozená z ledvin africké zelené (kočkodan) opice
VICP Vaccine Injury Compensation Programme, program pro kompenzaci poškození vakcínami USA
WHO Světová zdravotnická organizace
WHO EPI The Expanded Programme on Immunization

 Nenašli jste hledaný pojem nebo jste objevili chybu? Napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.