TOP 09 - Očkování dětí bez sankcí a s důvěrou v lékaře

3.3.2015

 

Lékaři mají mít možnost na základě požadavku rodičů sestavit individuální očkovací plán. Pokud stát nařizuje povinné očkování, musí za případné komplikace nést odpovědnost. Počítá s tím návrh poslanců Niny Novákové a Jana Farského (klub TOP 09 a Starostové), který dnes představili na semináři v Poslanecké sněmovně.

Návrh poslanců Novákové a Farského odpovídá nálezu Ústavního soudu i stanovisku ombudsmana. „Chceme, aby pravidelné očkování jako proces bylo více individualizované. Stát by měl víc počítat s rodiči jako s plnohodnotnými partnery v péči o zdraví dítěte,“ říká poslanec Jan Farský. „Přílišný paternalistický přístup státu vede k rozmělnění odpovědnosti a vyvolává přirozený odpor. Současné sankční nastavení norem vede lékaře k minimální komunikaci v podobě vysvětlování potřebnosti i možných komplikací očkování, což podlamuje přesvědčení rodičů,“ míní Farský.

„Je také důležité, aby stát nenarušoval důvěru obyvatel v lékaře. Jeho jednání by měla vést Hippokratova přísaha, ne obava z milionových pokut. Stát nemá zatěžovat organizace věnující se dětem zbytečným strachem z pokut. Odpovědnost je především na rodičích,“ dodala poslankyně Nina Nováková.Změny, které poslanci klubu TOP 09 a Starostové navrhují (novela zákona o ochraně veřejného zdraví):

  • Za klíčové považujeme zavedení odpovědnosti státu za škodu na zdraví způsobenou v  souvislosti s pravidelným očkováním. Tuto odpovědnost na sebe bere například i Německo, kde je očkování pouze doporučené.
  • Zavádíme termín individuální očkovací plán. Většina rodičů povinné očkování neodmítá, ale chce mít jistotu, že probíhá v takovém rytmu, který je optimální pro jejich dítě. Individuální očkovací plán je operativní - vznikne na základě dohody mezi lékařem a zákonnými zástupci a v rámci přijímání dítěte do všech zařízení má stejnou platnost, jako potvrzení o pravidelném očkování. Zamezíme tak nespravedlivému diskriminování dětí, jejichž rodiče patří k maximálně odpovědným.
  • Navrhujeme zrušit sankce pro organizace, které pořádají zotavovací a volnočasové pobytové akce pro děti. Pokuty v řádu statisíců, jak navrhuje novela, jsou pro ně likvidační a odrazující. Přitom právě takové akce mají pro zdravý vývoj dětí velikou hodnotu a zaslouží si celospolečenskou podporu.
  • Navrhujeme zrušit plánované likvidační milionové sankce pro lékaře.
  • Důležitá je možnost zvolit alternativní vakcínu. Náš návrh počítá s tím, že variantní vakcína, kterou zvolí zákonní zástupci, a která je u nás registrována, bude z povinného pojištění hrazena do výše ceny vakcíny obvykle užívané.
  • Navrhujeme, aby neočkované děti nebyly vyloučeny ze zařízeních péče o děti. A to vedle mateřských a lesních školek i z dětských skupin nebo dětských koutků. Plánované zavedení povinného vzdělávání v posledním roce před základní školou by v souvislosti s tím způsobilo jejich nezákonnou diskriminaci.                                            

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.