Séronegativita - vyjádření MZ a SZÚ

11. listopadu 2013

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví určeného pediatrům k dalšímu postupu v případech prokázané séronegativity v rámci vyšetřování protilátek pro sérologický přehled prováděný v roce 2013.

Séronegativita - vyjádření Ministerstva zdravotnictví
Zjištěná séronegativita protilátek je výsledek vyšetření humorální imunitní odpovědi, nikoli buněčné imunity a neznamená tak nutně nedostatečnou ochranu před infekčním onemocněním. Vzhledem k tomu, že cílem přehledu je podle jeho výsledků stanovit další strategii očkování v ČR nikoliv provést u séronegativních dětí další očkování přijala

Národní imunizační komise na svém zasedání dne 30.10.2013 závěr, že v současné době se neuvažuje o případném přeočkování u osob se séronegativními výsledky protilátek zjištěných v rámci provádění víceúčelového sérologického přehledu protilátek proti spalničkám, virové hepatitidě B, příušnicím a dávivému kašli.

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/seronegativita-vyjadreni-ministerstva-zdravotnictvi_8466_5.html

15. listopadu 2013 

Vyjádření ředitelky SZÚ - Sérologický přehled České republiky 2013

K opakovaným dotazům terénních pediatrů i dalších lékařů na výsledky Sérologického přehledu 2013 sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví pověřilo přípravou a provedením Sérologického přehledu ČR Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. Labem.
Výsledky Sérologického přehledu mají ZÚ předat Ministerstvu zdravotnictví jako podklad pro monitorování kolektivní imunity proti vybraným infekčním onemocněním, event. pro intervenční zásah do očkovacího kalendáře.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.11.2012: http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/%20serologicky-prehled_2644_5.html

Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka SZÚ Praha


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.