Stanovisko Ministerstva zdravotnictví: Dítě s dočasnou kontraindikací se považuje za řádně očkované

Jakým způsobem bude postupováno u dětí, které ze zdravotních důvodů (kontraindikace, zdravotní postižení, apod.) nejsou objektivně schopny dodržet očkovací schéma?Odpověď MUDr. Jana Marounka z Ministerstva zdravotnictví:

 

"Co se týká postupu u dětí, které z objektivních důvodů nemohou absolvovat předepsané povinné očkování, jsme toho názoru, že stávající právní úprava předpokládá pouze podrobení se očkování v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, a nebo trvalou kontraindikaci očkování. Z praxe je nám ovšem známo, že v některých případech je povinné očkování odloženo ze zdravotních důvodů, které mají přechodný charakter, a po pominutí těchto přechodných zdravotních důvodů je očkování provedeno v nejbližším možném termínu. Tento postup je dle našeho názoru v souladu s výše uvedenou vyhláškou, pokud potvrzení o odložení očkování ze zdravotních důvodů je vydáno praktickým lékařem pro děti a dorost (PLDD). Dle našeho názoru pak v praxi mohou nastat jen dva případy - dítě není zdravotně způsobilé ani k očkování ani k návštěvě předškolního zařízení, a nebo ojedinělé případy, kdy je natolik nemocné, že se sice nemůže podrobit očkování, ale PLDD potvrdí zdravotní způsobilost pro docházku do předškolního zařízení a provedení očkování po pominutí zdravotních důvodů, pro které bylo očkování v souladu s vyhláškou dočasně odloženo. Postup je upraven v § 11b vyhlášky č. 537/2006 Sb. Tedy jestliže dítě ze zdravotních důvodů nemůže být očkováno, provede se očkování až po odpadnutí této překážky. Toto dítě se ale z hlediska přijetí a docházky do předškolního zařízení považuje za řádně očkované."

 

Květen 2019


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.