Odkazy v angličtině

Generation Rescue

http://www.generationrescue.org/index.html

Stránky mezinárodního hnutí rodičů, které pomáhá autistickým dětem. Věří, že autismus je způsoben přílišným množstvím těžkých kovů, živých virů a bakterií v organismu. Vakcíny tyto složky obsahují. Na stránkách popisují různe biomedicínské protokoly pro detoxifikaci těla, které mohou vést k vymizení symptomů autismu. Je tam mnoho příběhů dětí poškozených očkováním a kontakty na lékaře a zdravotnická sdružení, které jim pomohli. V sekci informace o vakcínách je výstižný článek o spojení mezi očkováním a autismem a odkazy na články ve významných publikacích. 

European Center for Disease Control and Prevention

http://www.ecdc.eu.int/index.html

Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí bylo založeno Evropskou unií v roce 2004. Sídlí ve Švédsku. Práce tohoto centra spočívá ve shromažďování a hodnocení vědeckých dat, poskytnutí vědeckých stanovisek a asistence včetně školení. Vydává zprávy a pořádá semináře. Poskytuje informace o veřejném zdraví Komisi, členským státům a mezinárodním organizacím. Mezi aktivity centra patří detekce, analýza a včasné informování o epidemiích. Publikuje bulletin o chřipce a bulletin o očkování, oba ke stažení na hlavní stránce ECDC.

Centers for Disease Control and Prevention (USA)

http://www.cdc.gov/index.htm

Americká federalní organizace, která je součást ministerstva zdravotnictvi, založena v 1946. Spolupracuje s dalšími světovými zdravotními organizacemi na výzkumu a prevenci v oblasti infekčních nemocí. Sestavuje důležitou oficiální statisku výskytu a monitoring nemocí. I když uznává některé nežádoucí účinky očkování, má proočkovací politiku.

CDC Pink Book

http://www.cdc.gov/nip/publications/pink/

Americká federální organizace Centers for Disease Control and Prevention vydává takzvanou "Pink Book" neboli "Růžovou knížku", která se nazývá "Epidemiologie a prevence nemocí, jimž lze předcházet pomocí očkování. Na této stránce je možné tuto publikaci objednat nebo stáhnout (v pdf). Je výborný zdroj informací o průběhu, výskytu a prevenci nemocí. I když CDC uznává některé nežádoucí účinky očkování, je to proočkovací organizace.
 

Association of American Physicians and Surgeons

http://www.aapsonline.org/

AAPS, neboli Americká asociace lékařů a chirurgů je profesní sdružení lékařů ze všech odvětví medicíny. Působí od roku 1943. Její motto je "omnia pro aegroto", tedy "vše pro pacienta". Na stránkách se lze dozvědět o principech medicinské etiky a právech pacienta. AAPS sleduje události týkající se vztahu mezi pacientem a lékařem a lékařské etiky. Na stránkách je sekce o očkování, kde jsou informace o konkrétních vakcínach, thimerosalu (rtuť), autismu, procesu schvalovaní nových vakcín aj. AAPS neni protiočkovací asociace, ale je proti povinnému očkování.

National Vaccine Information Center (USA)

http://nvic.org/

http://www.909shot.com/

NVIC - National Vaccine Information Centre (USA),
americká nezisková organizace, spoluzakladatelkou a současnou prezidentkou
je Barbara Loe Fisher, spoluautorka zásadní knihy o očkování DPT vakcínou -
A Shot In The Dark: Why the P in the Dpt Vaccination May Be Hazardous to
Your Child's Health. Na těchto stránkách je k nalezení vše, co se očkování a problémů s tím spojených týká. Články, příběhy, spousta dalších odkazů,
služba zasíláni nových zpráv a informací na e-mailovou adresu, hlášení o
problémech a postiženích po očkování (týká se samozřejmě USA, ale pro nás je
to i tak velmi zajímavé i díky tomu, že ve Spojených státech je očkování děti taktéž povinné, na rozdíl od ČR ale pro informované rodiče existuje
relativně jednoduchý způsob, jak očkování odmítnout a to z důvodu
náboženských, filozofických, osobního přesvědčení - specificke v každém
státě USA. I přesto ale přetrvávají velké problémy s přijímáním neočkovaných
dětí do školních zařízení, lidí na univerzity i do některých zaměstnání).

Vaccine Website (GB)

http://www.whale.to/vaccines.html 

Britské stránky, které obsahují rozsáhlé informace a mnoho článků od veliké skupiny kritiků vakcín z celého světa. Biografické údaje mnoha vlivných vědců a doktorů, odkazy, příběhy poškozených dětí, rozhovory, celé studie, knihy, příbalové letáky. Obrovsky zdroj informaci namířený spíše proti očkování. 

 

The Informed Parent

http://www.informedparent.co.uk/

The Informed Parent, neboli informovaný rodič je britské sdružení rodičů, kteří chtějí být co nejvíce informovaní před rozhodnutím, zda nechat svoje děti očkovat. Stránky sdružení obsahují informace o rizicích očkování, aktuality ze světa (nové knihy, články, výzkum). Sdružení organizuje přednášky a setkání. Také publikují 3x do roka bulletin, na stránkách je možnost si jej předplatit.
 

ThinkTwice Global Vaccine Institute (USA)

http://www.thinktwice.com

Americka organizace podávajíci komplexní informace o očkovaní, články,
studie, osobni příběhy, knižní vydavatelství podobně zaměřené literatury, na
stránkách také velmi zajímavý archiv dopisů a dalších reakcí obou skupin
lidí - chválících i rozhořčených

Vaccination Information and Choice Network

http://www.nccn.net/~wwithin/vaccine.htm

Stránky dětské sestry Sherri Nakken, R.N., M.A., také vystudované homeopatky. Mnoho článků o očkovacích látkách, hlavních kauzách a množství odkazů. Nabízí také online kurzy o očkování, jeho rizicích a o dětských nemocech (průběh i péče). 

European Forum on Vaccine Vigilance (EU)

 http://users.pandora.be/vaccine.damage.prevention/englishhomepage

Evropské stránky fóra, které sdružuje organizace věnující se odhaleni a prevence negativních dopadů na zdraví způsobené očkováním, pod vedením ALIS z Francie a LIGA ze Španělska. Informace o očkovacích kampaních, které jsou na těchto stránkách kritizované. Popis nemoci, proti které se očkuje a varování před nebezpečím očkování proti nim. Rozhovor s Dr. Archie Kalokerinos, odkazy na Evropské a další světové stránky o očkování.

Medical Veritas, http://www.medicalveritas.com

 http://www.medicalveritas.com  

Šéfredaktorem těchto velmi  imponujících stránek je Gary S. Goldman, PhD., zakladatel neziskové organizace Medical Veritas, která podporuje lékařský a vědecký výzkum a vzdělávání. Hlavním cílem stejnojmenného mezinárodního časopisu prezentovaného na těchto stránkách je uveřejňovat lékařské a vědecké výzkumy zbavené konfliktu zájmů farmaceutického průmyslu a politiky. Lze zde proto najít vědecké práce a výzkumy nezávislých vědců z oblastí očkování, farmaceutických léků, těhotenství, porodu,  léčby rakoviny, AIDS, fluorizace vody atd., které  často poukazují na kontradikci s výzkumy financovanými buď státem či farmaceutickými společnostmi. Všichni editoři (kromě jedné osoby) časopisu Medical Veritas jsou buď světově uznávaní lékaři nebo PhD, mezi nimiž jsou např. M. Odent,MD, A.J. Wakefield, MB BS, FRCS, či Viera Scheibner, PhD. Všichni editoři Med.Ver. zde mají fotku a svůj životopis se seznam prací, článků a knih,  které byly publikovány. 

Institute for Vaccine Safety (USA)

http://www.vaccinesafety.edu

Stránky institutu pro bezpečí v očkování (Institute for Vaccine Safety) při Johns Hopkins University. Pdf-ka příbalových letáků ke všem vakcínám, tabulka koncentrací rtuti (thimerosal) ve vakcínách. Stránky jsou pro očkování, zveřejňují vědecké články zpochybňující spojeni mezi vakcínami a vážnými negativními účinky, vyvracení argumentů kritikům očkování.

Dr.Goldman

http://www.drgoldmanonline.com/

PhD. Gary S. Goldman, který se zabývá odhalováním konfliktu zájmů farmaceutického průmyslu, mezi něž patří zejména očkování,  je zakladatelem neziskové organizace Medical Veritas, která podporuje lékařský a vědecký výzkum a vzdělávání. Je šéfredaktorem stejnojmenného časopisu Medicla Veritas ( www.medicalveritas.com) a též spoluredaktorem Research and Reviews in Bioscience. Píše recenze do lékařských časopisů  Journal of the American Medical Association (JAMA), The American Journal of Managed Care, a Vaccine

Dr.Joseph Mercola (USA)

 http://www.mercola.com/

Bohatě informativní stránky amerického doktora Josepha Mercoly, věnované zdravému životnímu stylu. Lze zde najít  mnoho odborných článků o očkování , osobní  komentáře Dr. Mercoly a mnoho odkazů na další články a webové stránky o očkování. Tip: Na hlavní stránce bohužel  nelze najít přímo články o očkování, a nejrychlejší cesta, jak se k nim dostat, je napsat do prázdného okénka na hl.stránce uprostřed nahoře slovo "vaccination", kliknout na "search" (tedy "hledat") ,  a objeví se odkazy na články obsahující slovo vaccination. .

Vaccination (UK)

http://www.vaccination.co.uk/Home/tabid/52/Default.aspx

Stránky Britského autora zaměřené na informace pro rodiče, aby mohli zodpovědně a informovaně rozhodnout, zda očkovat či nikoliv. Krátké články k problematice, odpovědi na hlavní otázky/témata s odkazem na vědecké publikace. Male diskuzní fórum, blog.

 

Vaccine Risk Awareness Network (CA)

http://www.vran.org/index.htm

Stránky Kanadské organizace Vaccine Risk Awareness Network za šíření informací o rizicích očkování. Jak podat zprávu o negativní reakci na očkování, shrnutí možných negativních efektů ke každé jednotlivé vakcíně. Grafy, informace o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a syndromu „třeseného“ kojence (Shaken Baby Syndrom), autismu a jejich spojeni s očkováním. Články mnoha doktorů proti očkování.

 

Vaccinations Vaccinations Healthy Choices For Our Childrens' Futures (aj)


http://www.healthy.net/scr/MainLinks.asp?Id=165

Stránky o očkování v rámci stránek o zdraví. Krátké informace o očkování a články od známých doktorů - kritiků Richarda Moskowitze, Randalla Neusteadtera a Harris Coultera.

 

Vaccination News (aj)

http://www.vaccinationnews.com

Stránky editované Sandy Gottstein. Sledování nejnovějších zpráv, událostí, studií, možnost se registrovat a dostávat pravidelné zprávy. Sledování údajů o negativních reakcích po očkování z databází VAERS, reportáže o nebezpečných látkách přidané do očkovací suspenze, kontakty na semináře a workshopy, další sdružení, vše ve snaze porozumět kontroverzi kolem očkování.

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.