Tento text byl přeložen ze zahraničních stránek a není textem spolku Rozalio. Informace v něm obsažené nemusí odpovídat epidemiologické situaci v ČR či oficiálním doporučením v očkování. Zdroj: immune.org.nz

 

Zarděnky jsou virové onemocnění. Obvykle mají mírný průběh, pokud však jimi onemocní těhotná žena, mohou způsobit vážné poškození nenarozeného dítěte.

Počet případů onemocnění zarděnkami prudce klesl po zavedení vakcíny v roce 1969. Předtím docházelo každých 6-9 roků k rozsáhlým epidemiím. Poslední taková epidemie vypukla v roce 1962/63 v Evropě, odkud se rozšířila do USA a dalších zemí a způsobila mnoho případů vrozeného zarděnkového syndromu.


Šíření

Zarděnky se přenášejí vzduchem z osoby na osobu kašlem a kýcháním. Inkubační doba (od nakažení po nástup příznaků) je 14-23 dnů. Děti narozené s vrozeným zarděnkovým syndromem (nakažení přes matku, která onemocněla v těhotenství) se považují za infekční až do věku jednoho roku.


Příznaky

Onemocnění zarděnkami běžně provázejí jen mírné či dokonce žádné příznaky. Vyskytnou-li se, zahrnují krátkodobou, nespecifickou vyrážku a zduřelé mízní uzliny.

 

Léčba

Na zarděnky neexistuje žádná specifická léčba. U dětí se obvykle jedná o mírné onemocnění.


Rizika

Více komplikací v souvislosti s onemocněním zarděnkami se objevuje u dospělých než u dětí; přibližně u poloviny dospělých a dospívajících s příznaky se vyskytuje dočasná bolest či otok kloubů. Zarděnky mohou občas mít i vážnější průběh, přičemž jsou nerozpoznatelné od spalniček; u 1 z 6000 případů se objeví encefalitida (zánět mozku).
Nejohroženější jsou nenarozené děti. Pokud onemocní matka v raném stadiu těhotenství, může to způsobit závažné abnormality u vyvíjejícího se plodu, tzv. vrozený zarděnkový syndrom. Zahrnují šedý zákal, hluchotu, srdeční potíže, intelektuální postižení a behaviorální problémy.

 

Prevence

Nejlepší prevencí je očkování (součást vakcíny MMR v rámci povinného očkování).
Nakažené děti nesmí do předškolních zařízení či školy po dobu sedmi dnů po výsevu vyrážky.

 

 

Zarděnky

Komplikace způsobené nemocí

 • některé případy bez příznaků, což zvyšuje riziko nakažení těhotných žen

 • vyrážka a bolestivě zduřené uzliny

 • bolest kloubů u dospělých a dospívajících

 • encefalitida (zánět mozku) u 1 z 6000 případů

 • u žen v raném stadiu těhotenství může způsobit závažné abnormality nenarozených dětí – hluchotu, slepotu, srdeční vady a poškození mozku

 

Reakce na MMR vakcínu

Běžné reakce

 • spalničková složka: horečka /nebo slabá vyrážka 6-12 dnů po očkování

 • příušnicová složka: horečka /nebo mírný otok pod čelistí 10-14 dnů po očkování

 • zarděnková složka: horečka, slabá vyrážka a/nebo nateklé uzliny 2-4 týdny po očkování

 • dočasná bolest kloubů 2-4 týdny po očkování, běžnější u dospělých žen než u dětí

Vzácné reakce

 • dočasně snížený počet krevních destiček

 • encefalitida

 • aseptická (neinfekční) meningitida

 • křeče spojované s horečkou

Podobně jako u jakéhokoli jiného léku se po očkování může velmi vzácně vyskytnout vážná alergická reakce.


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.