Tento text byl přeložen ze zahraničních stránek a není textem spolku Rozalio. Informace v něm obsažené nemusí odpovídat epidemiologické situaci v ČR či oficiálním doporučením v očkování. Zdroj: immune.org.nz

 

Tetanus (nebo též strnutí šíje) způsobuje tetanický toxin uvolněný z bakterie tvořící spory, která se vyskytuje v životním prostředí po celém světě, zejména v půdě. Tetanický toxin patří k nejsilnějším známým jedům.

Tetanus není na rozdíl od ostatních onemocnění, jimž lze zabránit očkováním, infekční. K vyvolání nemoci stačí velmi malé množství tohoto silného toxinu. Proděláním onemocnění se proti němu obvykle nezíská imunita.
Celosvětově je každoročně hospitalizován minimálně jeden milion osob s tetanem. V rozvojových zemích tvoří polovinu těchto případů novorozenecký tetanus (získaný skrz pahýl pupečníku). V rozvinutých zemích je 70 % případů způsobeno zraněním.


Šíření

Zvířata (a také člověk) přenášejí bakterii Clostridium tetani ve střevu a vylučují ji, spolu se spory, ve stolici do půdy. Bakterie a/nebo spory se následně dostanou do těla jakoukoli ranou bez ohledu na její rozsah. Větší riziko onemocnění tak obecně hrozí dětem žijícím na venkově než dětem z města.
Jakmile se spory dostanou do rány, vyvinou se do bakterií, které vylučují toxickou látku – tetanický toxin. Ten se dostane do centrálního nervového systému, kde zamezuje přenosu nervových signálů, které umožňují uvolňování svalů.
Největší riziko vývinu infekce hrozí v kontaminovaných ranách s rozsáhlým poškozením tkáně a hlubokých ranách. Infikovány mohou být i chronické rány, například vředy. Bakterie může přežít jen bez přístupu kyslíku (anaerobní infekce), tedy v hlubokých uzavřených ranách.


Příznaky

Počáteční příznaky, které se objevují 3-5 dnů po nakažení, zahrnují ochablost, ztuhlost a svalové křeče a potíže se žvýkáním a polykáním jídla. Pokračující onemocnění pak charakterizuje svalová rigidita a velmi bolestivé křeče. Pro závažné stadium je charakteristická obličejová grimasa (sardonický úsměv) a obloukovité prohnutí trupu (opistotonus).
Není-li onemocnění léčeno, paralýza dýchacích svalů může způsobit smrt.


Léčba

Na tetanus neexistuje žádná léčba. V případě propuknutí nemoci je třeba v prvé řadě omezit šíření a účinky toxinu a poté provádět podpůrná opatření.
K neutralizaci toxinu se podává tetanový imunoglobulin zamezující jeho cirkulaci a působení na centrální nervový systém.
Odstranění poškozené a infikované tkáně z rány pomáhá zamezit dalšímu uvolňování toxinu z bakterií a sporů.
Hospitalizace a podpůrná léčba zahrnují podporu dýchání, krevního oběhu a srdeční funkce, podávání léků proti křečím a bolesti, nutriční podporu včetně nitrožilní výživy a prevenci vzniku krevních sraženin a rozpadu kůže. Pacienti obvykle stráví několik týdnů na jednotce intenzivní péče, než nemoc pomine.
Osoby, které nemoc přežijí, se obvykle zcela zotaví, často po dlouhé fyzické rehabilitaci.


Rizika

Navzdory moderním jednotkám intenzivní péče, přístrojům a lékům cca 10 % nakažených zemře.
Riziko hrozí každému, kdo nebyl očkovaný příslušnou vakcínou (tři dávky). Obzvláště ohrožené jsou starší ženy (které nebyly v dětství očkovány) a neočkované děti.


Prevence

Jelikož bakterie vyvolávající tetanus se vyskytuje všude v životním prostředí a nemoc není přenosná, skupinová imunita neposkytuje ochranu jednotlivcům.
Pro úplnou ochranu je třeba provést očkování alespoň třemi dávkami vakcíny obsahující tetanus, následované posilujícím očkováním v průběhu života.
Posilující očkování se doporučuje provést po zranění, kdy hrozí vysoké riziko infikování rány, nebo po uplynutí 15 - 20 let od posledního posilujícího očkování.

 

 

Tetanus

Komplikace způsobené nemocí

 • svalová ochablost, ztuhlost a svalové křeče – s postupující nemocí svalová rigidita a bolestivé křeče

 • zlomeniny kostí

 • křeč v krku

 • rehabilitace nutná po nákaze

 • úmrtí v 10 % případů navzdory léčbě

Reakce na kombinované vakcíny (DTaP)

Běžné

 • nechutenství

 • bolest a otok okolo místa vpichu zabraňujíc provádění běžných činností po dobu 24-48 hodin

 • bolest hlavy a nevolnost

 • ztuhlost a bolest svalů a kloubů

Vzácné

 • kopřivka

 • sterilní absces v místě vpichu

Podobně jako u jakéhokoli jiného léku se po očkování může velmi vzácně vyskytnout vážná alergická reakce.

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.