Tento text byl přeložen ze zahraničních stránek a není textem spolku Rozalio. Informace v něm obsažené nemusí odpovídat epidemiologické situaci v ČR či oficiálním doporučením v očkování. Zdroj: immune.org.nz

 

Spalničky patří mezi nejinfekčnější lidská onemocnění; jsou známé také pod názvy anglické spalničky a morbilli. Dnes jsou spalničky třetí nejběžnější příčinou smrti u dětí na celém světě, které lze předcházet očkováním.
Než byla vyvinuta vakcína proti spalničkám, většina lidí jimi onemocněla v dětství. Jelikož jsou extrémně nakažlivé, velmi rychle se šíří, obvykle mezi neočkovanými či nedostatečně očkovanými osobami.


Šíření

Virus spalniček je velmi nakažlivý. Šíří se vzduchem infikovanými kapénkami nebo přímým kontaktem s výměšky z nosu či hrdla infikované osoby, například kontaktem s kontaminovanými předměty nebo povrchy. Na vzduchu virus přežívá až 2 hodiny. Osoba se spalničkami je nejvíce infekční od doby, kdy se začnou objevovat příznaky, do 3-5 dnů po výsevu vyrážky.
Riziko chycení spalniček hrozí komukoli, kdo nedostal alespoň jednu dávku vakcíny proti spalničkám nebo kdo nemoc již prodělal.


Příznaky

První příznaky se obvykle projevují 10-12 dnů po nakažení. Nemoc začíná horečkou, kašlem, smrkáním a zánětem spojivek, které trvají 2-4 dny. Uvnitř úst se mohou vyskytnout malé bílé skvrny (Koplikovy skvrny). 2-4 dny po prvních příznacích se objevuje vyrážka, nejprve u linie vlasů a postupně se šířící dolů po těle až na ruce a nohy. Vyrážka trvá až jeden týden.  


Léčba

Na spalničky neexistuj žádná specifická antivirová léčba. Závažné komplikace může zmírnit podpůrná léčba zahrnující dobrou stravu, vitamin A a dostatečný příjem tekutin, v případě potřeby i hospitalizaci.


Rizika

Komplikace spojené se spalničkami jsou běžné. Virus spalniček potlačuje imunitní systém a snižuje schopnost těla bojovat s jinými infekcemi po dobu několika let od nakažení. Riziko komplikací a úmrtí je vyšší u dětí mladších pěti let a dospělých starších 20 let.
Běžné komplikace zahrnují zánět středního ucha, průjem a zápal plic (který stojí za téměř dvěma třetinami úmrtí spojených se spalničkami). Přibližně u 0,1 % nakažených se rozvine encefalitida (zánět mozku), 15 % nakažených zemře a cca jedna třetina má trvalé poškození mozku. Několik roků po nákaze spalničkami se u 1 z 100 000 případů rozvine subakutní sklerotizující panencefalitida (SSPE), degenerativní onemocnění mozku, které je vždy smrtelné.
Další komplikace zahrnují imunitní trombocytopenickou purpuru (ITP; tečkovité krvácení do kůže) a zánět malých dýchacích cest v plících, srdci, ledvinách a játrech.
Riziko velmi závažného onemocnění hrozí všem osobám s oslabeným imunitním systémem, které často nemohou být očkovány a spoléhají na ochranu vytvořenou očkovanými lidmi ve svém okolí.
V rozvinutých zemích dochází k úmrtí v cca 1 z 1000 oznámených případů spalniček. Úmrtnost a míra zdravotního postižení jsou mnohem vyšší v zemích se špatnou výživou a omezeným přístupem ke kvalitním lékařským službám.


Prevence

Nejlepším způsobem prevence onemocnění spalničkami je včasné očkování MMR vakcínou. Dvě dávky této vakcíny zajišťují 99% ochranu při onemocnění.
MMR vakcína podaná do 72 hodin od expozice viru spalniček může poskytnout ochranu neočkovaným osobám, a tak zamezit šíření nemoci.

 

 

Spalničky

Komplikace způsobené nemocí

 • zánět středního ucha

 • průjem

 • zápal plic

 • nízký počet krevních destiček

 • oslabený imunitní systém

 • akutní encefalitida (zánět mozku) u 1 z 1000-2000 případů

 • degenerativní onemocnění mozku projevující se o mnoho let později u 1 z 100 000 případů, vždy smrtelné

 • celková úmrtnost cca 1 z 1000 případů

 • zvýšené riziko potratu a předčasného porodu při nákaze v těhotenství

 

Reakce na MMR vakcínu

Běžné reakce

 • spalničková složka: horečka /nebo slabá vyrážka 6-12 dnů po očkování

 • příušnicová složka: horečka /nebo mírný otok pod čelistí 10-14 dnů po očkování

 • zarděnková složka: horečka, slabá vyrážka a/nebo nateklé uzliny 2-4 týdny po očkování

 • dočasná bolest kloubů 2-4 týdny po očkování, běžnější u dospělých žen než u dětí

Vzácné reakce

 • dočasně snížený počet krevních destiček

 • encefalitida

 • aseptická (neinfekční) meningitida

 • křeče spojované s horečkou

Podobně jako u jakéhokoli jiného léku se po očkování může velmi vzácně vyskytnout vážná alergická reakce (anafylaxe).


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.