Newsletter za leden 2018

 
 
Byl přidán příjemce Dáša Sláčalová. Stisknutím tlačítka Backspace jej odeberete.
 

Stali jsme se členy České ženské lobby! Naším primárním cílem je komunikovat problematiku očkování a základních práv ve světle diskriminace při přijímání dětí do mateřských škol a neexistence odškodnění újmy po očkování. Nepřijetí do školky rodiny velmi zasahuje, a to především matky, které se tak nemohou vrátit do zaměstnání a často tak ztrácejí možnost dobrého uplatnění při návratu z rodičovské dovolené.

 
  • 23. - 25. března na festivale Evolution v Praze: budeme nabízet poradenství, rozdávat letáčky a přednášet; za tuto možnost děkujeme společnosti Joalis, která nám nabídla prostor v rámci svého stánku a slíbila uhradit i pronájem sálu na naše přednášky
  • 13. dubna setkání členů a přátel Rozalia v Brně, podrobnosti připravujeme
  • 28. dubna ve spolupráci s HAM organizujeme Porodní večírek o porodu i očkování pro páry "v očekávání"