Tisková zprava: Poškozené očkováním stát nakonec plně neodškodní

Praha, 27. listopadu 2019

 

Poslanci dnes odhlasovali návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním i s pozměňovacím návrhem poslankyně Adámkové, který zcela bezdůvodně omezuje šíři těch, kteří by na odškodnění mohli dosáhnout. Místo ku prospěchu poškozených je nyní zákon schválen ve prospěch co možná nejnižších nákladů státu.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s profesorem Prymulou

Místo:

Praha

Datum:

23. září 2019

Přítomni:

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Alice Kulhánková

Body jednání:

- Informační web Ministerstva zdravotnictví o očkování

- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - prováděcí předpis

- Zákon o ochraně veřejného zdraví

 

Celý zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

 

Aktuální! Připojte se k petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování! Více ZDE.

Číst dál...

Zastavme šikanu rodin. Děti nesmí být rukojmím státu!

Praha, 15. října 2019

Poslanecká sněmovna opět po čtyřech letech projednává zákon o ochraně veřejného zdraví, který mj. upravuje přístup dětí do mateřských škol, škol v přírodě a zotavovacích akcí. Bohužel i tentokrát novela v oblasti očkování upřednostňuje represi před komunikací a individuálním přístupem, i když je zřejmé, že tento tvrdý přístup je nefunkční a nezvyšuje důvěru v očkování. Rozalio proto iniciuje petici, kterou požaduje ukončit nesmyslnou diskriminaci dětí - žádá umožnit navštěvovat školky všem dětem, a také, aby všichni spolužáci bez ohledu na očkování mohli spolu jezdit na školu v přírodě nebo tábor. Děti jsou nyní rukojmím systému, napravme tento stav!Od roku 2001 je řádně neočkovaným dětem zakázán vstup do všech předškolních zařízení. Tato změna proběhla bez zjevných důvodů i bez dostatečné argumentace. Nejvýrazněji se tato sankce dotýká dětí, které nejsou doočkovány ze zdravotních důvodů. Pro přijetí do školky se totiž podle zákona za jedinou výjimku považuje trvalá kontraindikace, ale tu lékaři téměř nevystavují.
„Podmínka nutnosti řádného očkování do školek vyvstala ještě absurdněji v roce 2017 při zavedení povinného předškolního roku, kdy do jednoho zařízení, mnohdy jedné třídy, spolu chodí všechny děti bez omezení. Zde se ukázalo, že omezení nemá vliv na účel ochrany zdraví dětí ve školkách, má pouze represivní účinek,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Zcela bezdůvodně bylo v roce 2003 zavedeno, že mají řádně neočkované děti zakázány také účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích. „Větší nesmysl snad ani nelze vymyslet. Devětadvacet dětí na jednom pobytu je bezpečným nehledě na očkování, a třicet je již ohrožením, doba trvání 5 dní je bezpečná, ale o den více je problém. Dítě, které chodí denně se spolužáky do školy, nemůže jet na školu v přírodě, i kdyby trvala jen dva dny. Navíc je škola zatěžována vymáháním potvrzení a nepřijatému dítěti musí zajistit náhradní vyučování,“ poukazuje Suchánková a dodává: „Je směšné, že by toto opatření zvýšilo proočkovanost. Naopak to očividně od té doby zvýšilo k systému očkování nedůvěru.“

Když se v roce 2015 projednával zákon o ochraně veřejného zdraví, vzbudil velkou pozornost veřejnosti i politiků. Petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování podepsalo více než 19 tisíc lidí. Na půdě Poslanecké sněmovny bylo hned několik rozprav i seminářů, kde z úst někdějšího ministra Německa i dalších poslanců zazněly návrhy počkat s úpravami zákona, situaci prověřit, zmapovat a navrhnout řešení, úpravy a zlepšení situace v očkování v ČR. „Po čtyřech letech je zákon opět otevřen, ale podrobné zmapování problémů chybí a návrhy k jejich vylepšení na stole rozhodně nejsou,“ upozorňuje Suchánková.
Pod velkým tlakem veřejnosti i poslanců zřídilo v roce 2015 Ministerstvo zdravotnictví Pracovní komisi pro problematiku očkování, jejímiž členy byli zástupci státu, odborníků i veřejnosti. Komise se však během čtyř let sešla pouze pětkrát a byla zcela nefunkční! Nevydala žádná stanoviska ani doporučení, pro která byla ustavena. Její činnost nebyla oficiálně ukončena, nicméně se s ní do budoucna nepočítá.

V červnu 2016 schválil Senát pozměňovací návrh senátorky Horské, který rušil povinnost očkování pro účast na švp a zotavovacích akcích. Poslanecká sněmovna tento návrh nikdy neprojednala, ani není zanesen do současného návrhu novelizace.

Rozalio se pokusilo popsat nejpalčivější problémy a nastínit i jejich řešení v dokumentu Návrhy změn systému očkování v ČR. Nic z těchto bodů bohužel v současné novele nenajdete.

Sněmovní tisk č. 530 - Novela zákona o ochraně veřejného zdraví – ZDE


Stát se v současnosti chová nesmyslně. Chtěl by zvyšovat proočkovanost, ale neuvědomuje si, že se tak snaží udělat stejnými kroky, kterými ji snížil. „Jednotné očkování, omezení výběru vakcín anebo navyšující se sankce mohou proočkovanost dále snižovat. Cesta represe a nařízení jednoho správného konání je slepá. Máme-li všichni na mysli zájem dítěte, tedy rodiče i stát, je potřeba se svým přístupem přibližovat, nikoli vzdalovat,“ vysvětluje Suchánková.

Ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna projednává zákon, který by mohl situaci značně proměnit a narovnat, vydává spolek Rozalio Petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování.
Vážení zákonodárci, když vidíte, že stát svým dřívějším konáním situaci jen zhoršil, pokuste se ji napravit tím, že vyjdete občanům vstříc.


Znění petice a možnost elektronického (symbolického) podpisu najdete ZDE.

PETICE KE STAŽENÍ PRO FYZICKÉ PODPISY ZDE (POSÍLEJTE NA ADRESU UVEDENOU NA PETICI PROSÍM)

 

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí.

Francouzský pojem “chicane” znamená malicherný spor, z něhož se postupem času stává systematické trýznění. Šikanování je tedy druhem týrání, které posiluje pocit moci nad obětí. Oběť bývá silnějším jedincem nebo skupinou donucena pod hrozbou násilí k jednání, které ji ponižuje nebo jinak traumatizuje.

Tam, kde šikanování dochází, je demoralizována celá skupina osob. Přihlížením a nečinností k ubližování bezbranným jedincům se toleruje bezpráví.

 

 

 

Zápis ze schůzky s poslanci A. Gajdůškovou, J. Krákorou a P. Kolbanem

Místo:

Poslanecká sněmovna

Datum:

14. června 2019

Přítomni:

PaedDr. Alena Gajdůšková, členka Výboru pro zdravotnictví PSP,

MUDr. Jaroslav Krákora, bývalý poslanec za ČSSD do r. 2017,

Pavel Kolban - asistent

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Body jednání:

- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- Návrhy změn systému očkování v České republice – Rozalio

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslancem Petrem Pávkem

Místo:

Poslanecká sněmovna

Datum:

27. června 2019

Přítomni:

Ing. Petr Pávek, člen Výboru pro zdravotnictví, poslanec STAN

Lukáš Tůma, asistent

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Body jednání:

- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- Zákon o ochraně veřejného zdraví

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslankyní Adámkovou

 

Místo:

Poslanecká sněmovna

Datum:

4. června 2019

Přítomni:

MUDr. Věra Adámková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, poslankyně hnutí ANO

Mgr. Martin Blažek - tajemník Výboru pro zdravotnictví

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Alice Kulhánková, členka

Body jednání:

- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- Návrhy změn systému očkování v České republice

- Zákon o ochraně veřejného zdraví

 

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslankyní Gajdůškovou

 

Místo:

Poslanecká sněmovna

Datum:

4. června 2019

Přítomni:

PaeDr. Alena Gajdůšková, členka Výboru pro zdravotnictví, poslankyně ČSSD

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Alice Kulhánková, členka

Body jednání:

- Návrhy změn systému očkování v České republice – Rozalio

- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- Zákon o ochraně veřejného zdraví

 

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslankyní Pastuchovou

Místo:

Poslanecká sněmovna

Datum:

4. června 2019

Přítomni:

Mgr. Jana Pastuchová, členka Výboru pro zdravotnictví, poslankyně hnutí ANO

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Alice Kulhánková, členka

Body jednání:

- Návrhy změn systému očkování v České republice – Rozalio

- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- Zákon o ochraně veřejného zdraví

 

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Dopis členům Výboru pro zdravotnictví k vyhlášce tvořené k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

V červnu 2019 před projednáváním zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkování jsme za spolek ROZALIO zaslali členům Výboru pro zdravotnictví PS dopis, kde upozorňujeme na rizika spojená s tímto zákonem a to především na tvorbu prováděcího předpisu, který bude naprosto zásadně tento zákon ovlivňovat. Jeho znění si můžete přečíst níže.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.