Zápis ze schůzky se zástupci Ministerstva zdravotnictví

Místo:

Praha

Datum:

20. dubna 2018

Přítomni:

Za Ministerstvo zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Mgr. Lucie Krausová, ředitelka odboru legislativního MZČR

JUDr. Radek Policar, náměstek ministra pro legislativu a právo

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Marie Maříková, místopředsedkyně spolku

Body jednání:

- projednání návrhu zákona o odškodnění

- úhrady pojišťoven při odloženém očkování na přání pojištěnce (rodičů)

- trvalá kontraindikace pro přijetí dětí do mateřské školy

 

Zápis ze schůzky

 

Ministr zdravotnictví byl pouze u diskuze o odškodňovacím zákonu, poté odešel hlasovat na schůzi poslanecké sněmovny a schůzka probíhala dále bez něj.Projednání návrhu zákona o odškodnění

Paragrafové znění zákona  o odškodnění  újmy způsobené povinným očkováním je podle náměstka Policara nyní v procesu, v červenci ho má Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předložit k vnitřnímu a poté k vnějšímu připomínkovému řízení. Do sněmovny by se mohl dostat na podzim 2018 a s nejhladším schvalovacím průběhem by mohl vejít v platnost v polovině roku 2020. Doby schvalování a úprav mohou být ale delší.

Zákon řeší jen odpovědnost státu, výše odškodnění by se měla řídit podle již nyní používaného obecného odškodnění újmy na zdraví způsobené lékařskou péčí.
Žádosti pacientů bude vyřizovat MZ, při nesouhlasu s výší odškodného se poškození budou odvolávat k soudu.
Administrativní zatížení žadatelů není zcela jasné.

Zákon nepočítá zpětně s odškodňováním, tedy posuzovat odškodnění se bude pouze v případech, které se udály po datu vstoupení zákona v platnost. Poškození očkováním do doby platnosti zákona nebudou mít na odškodnění nárok.

Nynější návrhy Rozalia nelze zohlednit, zákon je již propracován, ale Rozalio dostalo příslib možnosti připomínkovat zákon ve vnějším připomínkovém řízení. Podoba zákona pak může shledat velké změny během schvalovacího procesu.


Úhrady pojišťoven při odloženém očkování na přání pojištěnce (rodičů)

K odmítaným úhradám pojišťoven povinných vakcín se za legislativní oddělení MZ vyjádřili přítomní Policar a Krausová zcela jednoznačně. Povinné očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jeho úhrada nemá být ničím podmiňována, váže se pouze na úhradovou vyhlášku, která určuje antigenní složení vakcín, a to jaké v tom konkrétním roce mají být hrazeny. Prováděcí vyhláška, na kterou se pojišťovny odvolávají, není pro úhradu rozhodující.
MZ ovšem na pojišťovny nemá nástroj, jak jim tuto chybnou praxi zarazit. Radí i nadále rodičům, kteří tuto praxi odmítají, se s pojišťovnami soudit.


Trvalá kontraindikace pro přijetí dětí do mateřské školy

Formulace trvalá kontraindikace v zákoně na ochranu veřejného  zdraví je problematická a měla by se vyškrtnout. Co je v zákoně psáno je závazné, a tak by při plném dodržení zákona neměly mít do školek přístup ani děti se zdravotními problémy, které ovšem nesplňují udělení trvalé kontraindikace.

Praxe jasně ukázala, že tímto zákonem jsou znevýhodněny děti, které mají „pouze“ dočasnou kontraindikaci.
Bylo nám doporučeno se spojit s hlavní hygieničkou, nebo MUDr. Kvášovou, pod které tato problematika spadá a mohou vznést připomínky.

Protože v době naší schůzky ještě nebylo jasné, jak se poslanci postaví k návrhu o zrušení předškolního roku, nebylo možno dělat jakékoliv závěry.


Ministrovi byly předány tyto materiály:

Strategické úpravy systému očkování v České republice
Návrh na znění odškodňovacího zákona
Brožury „Jak systém očkování zasáhl do života některých rodin“ 1, 2, 3

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Prošel prvním čtením

* Projednán ve VZ PSP 8. 1.

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Schválen poslaneckou sněmovnou

* Bude projednáván Senátem v lednu

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.