Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví k přijímání dětí bez očkování proti hep. B do MŠ

Praha, 12. května 2020

 

Vážené Ministerstvo zdravotnictví,

od 1. května 2020 je účinná novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která v některých bodech upravila také povinné očkování. Mimo jiné se projednávala možnost zrušit podmínku očkování proti hepatitidě B pro přijetí do mateřských škol (a dalších zařízení).

Číst dál...

Pro která zařízení platí povinnost přijímat řádně očkované děti a pro která ne?

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla změny v podmínkách přijímání dětí do předškolních zařízení.

Stále zůstává v platnosti, že dítě plnící povinnou předškolní docházku musí být přijato do mateřské školy bez ohledu na očkování. Tu může plnit v jakékoli mateřské škole, která je zapsána v rejstříku škol, nebo formou domácího, individuálního vzdělávání, kdy může navštěvovat zařízení, které není zapsáno v rejstříku škol.

Změny nastaly v oblasti soukromých mateřských škol, které nejsou zapsány v rejstříku škol. Připravili jsme podrobný přehled (včetně vysvětlivek) toho, které školky mohou přijímat děti bez omezení a které musí přistoupit na diskriminaci.

Číst dál...

Finále novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Co se schválilo a co zamítlo?

Praha, 21. dubna 2020

Podle novely zákona o ochraně veřejného zdraví budou v oblasti očkování platit tato pravidla:

Číst dál...

Vyhláška, která neodškodní poškozené očkováním?

Ač je dnes 1. dubna, toto bohužel není apríl: Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vyjmenovalo pouze šest nežádoucích účinků, které mají být odškodněny! Tento prováděcí předpis určuje, jaká poškození mají nárok na odškodnění. MZ zřejmě plní „plán“, který již dříve deklarovalo. K rozsahu odškodnění totiž v minulosti uvedlo, že se bude týkat maximálně pěti případů ročně. Ale co rodiny, které se potýkají se závažnými následky po očkování, které ve vyhlášce vyjmenovány nejsou? Budou se muset soudit, nebo se smířit s tímto stavem a o odškodnění ani neusilovat?

Číst dál...

Děti mohou do školek i bez očkování proti hepatitidě typu B, navrhuje Senát

Praha, 19. března 2020

Senát na svém zasedání dne 18. března 2020 odmítl schválit zákon o ochraně veřejného zdraví ve znění připraveném Poslaneckou sněmovnou a vrací jej s několika pozměňovacími návrhy. Ty se týkají především oblasti očkování.

Číst dál...

Jaké změny přináší novela zákona o ochraně veřejného zdraví?

Praha, 19. března 2020

Jakmile bude novela zákona znovu projednána Poslaneckou sněmovnou a podepíše ji prezident republiky, budou platit tato pravidla:

Číst dál...

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SENÁT MOŽNÁ NEPROJEDNÁ

Senát ČR má zasedat ve středu 18. března a na programu jednání je novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku navrhl na svém zasedání dne 10. března podat pozměňovací návrh, který umožní přijetí do mateřských škol i dítěti, kterému chybí řádné očkování proti hepatitidě B. Chce tak umožnit vzdělávání dětem, které jsou jinak řádně proočkovány, přičemž chybějící imunizace proti hepatitidě B neohrožuje dětský kolektiv.

Číst dál...

Rozhodnuto – poškození očkováním mají nárok na odškodnění v plné šíři

Praha, 4. března

Poslanecká sněmovna dnes schválila senátní pozměňovací návrh k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a zákon tak může postoupit k podpisu prezidentu republiky. Od letošního léta tak budou mít poškození očkováním po mnoha letech slibů šanci požádat o finanční kompenzaci.

Číst dál...

Jaké jsou ještě možnosti změn zákona o ochraně veřejného zdraví?

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví prošla Poslaneckou sněmovnou, poté byla odeslána do Senátu, který má 30 dní na její projednání. Senát může navrhnout pozměňovací návrhy, a když je schválí, novela se vrátí do PS k poslednímu hlasování, kde se o pozměňovacích návrzích ze Senátu hlasuje v jednom celku, tzn. o senátní verzi novely. Když ta neprojde, hlasuje se o původní verzi schválené PS. Proto je důležité taktizovat. Projde-li totiž v Senátu pozměňovací návrh, který nemá šanci na schválení Poslaneckou sněmovnou, nemají šanci ani všechny ostatní senátní pozměňovací návrhy, a PS schválí svou původní novelu.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.