Očkování, školky, ministerstvo a soudní ochrana Velkého kulového

Vitalia.cz

Mnozí rodiče již zaregistrovali, jak se začíná vysvětlovat, proč do mateřských školek budou moci neočkované děti ve věku pěti let, ale stále do nich nesmí být přijímány neočkované děti ve věku čtyř let a mladší. Když jsem tu argumentaci poprvé uviděl, měl jsem dojem, že je to legrace. Bohužel, není.

Číst dál...

Blíží se nová pravidla pro očkování. Stát ho bude více hlídat

2. listopadu 2017, Martina Spěváčková Seznam Zprávy

Očkovat, nebo neočkovat? Otázka, kterou si klade v poslední době řada rodičů. Napětí mezi státem a rodiči ohledně této povinnosti zatím příliš neopadá.

Od ledna pravidla pro očkování upraví nová vyhláška. Mohou tedy rodiče zásadně mluvit do očkování svých dětí, nebo je to vše čistě pod taktovkou státu? Do Seznam Zpráv přišel Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti.

Číst dál...

Analýza LLP: Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama

Liga lidských práv vydala v dubnu 2012 analýzu, která rozkrývá enormní vliv farmaceutických firem na očkování dětí v ČR

"Cílem analýzy je podpořit veřejnou diskusi o mnohdy opomíjených otázkách transparentnosti a střetu zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémech souvisejících s propagací léků a léčiv. Jakkoli jsme se zaměřili z velké části na otázky související s očkováním, naším cílem v žádném případě není bojovat proti očkování jako takovému nebo zpochybňovat jeho přínos k praktickému vymýcení řady infekčních nemocí."

Stručné shrnutí analýzy ke stažení (PDF)

Celá analýza ke stažení (PDF, 6.23 MB)

TZ - Očkování těhotných žen proti černému kašli

Tisková zpráva Společnosti pacientů s následky po očkování

Očkování těhotných žen proti černému kašli

Národní imunizační komise (NIKO) vydala 8. 12. 2015 jako doplnění Národní strategie očkování proti pertusi „Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice“. 
(http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/doporuceni-narodni-imunizacni-komisenikopro-ockovani- tehotnych-zen-prot-per_11107_5.html

Vzhledem ke stoupajícímu počtu nemocných a rizikovosti pertuse u kojenců je jistě dobrým cílem chránit kojence před infekcí. Nicméně očkování matek v těhotenství proti černému kašli je svým způsobem vakcinologickou novinkou, o které jen velmi málo spolehlivě vědecky víme. Dříve bylo těhotenství spíše kontraindikací k podání jakékoli vakcíny. Několik posledních let se sice podobná praxe v zahraničí začala provádět, avšak důsledky očkování matky pro dítě v prenatálním období, v jeho nejkřehčí části vývoje, mohou být rozpoznány až za řadu let, což může být při masivním očkování statisíců těhotných žen již pozdě. 

Číst dál...

Bábovičky poslancům: chceme takový zákon o dětských skupinách, který zohlední individualitu každého dítěte

 

Tisková zpráva neformální iniciativy „za svobodnou volbu v očkování“ 17.6.2014

 Ve středu 18.6. v 8:45 hodin ráno budeme poslancům vcházejícím hlavním vchodem do PSP ČR rozdávat unikátní bábovičky, abychom je upozornili na pozměňovací návrh k zákonu o dětských skupinách, který budou projednávat již ve třetím čtení.

 Akce bude fotogenická, navíc předkladatelka pozměňovacího návrhu Nina Nováková bude též k dispozici pro dotazy médií.

Číst dál...

Nenechte očkovat dvě vakcíny najednou. Znáte pravidla bezpečného očkování?

Článek převzat z webu maminka.cz

 

23.  10.  2017 | Tereza Víchová

Oč­ko­vá­ní je zá­sad­ní pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní, o je­hož nut­nos­ti ne­po­chy­bu­je­te. Přes­to vás pře­pa­da­jí oba­vy: Jak to za­ří­dit, aby va­še mi­min­ko zvládlo všech­no bez pro­blé­mů? Po­ra­dí­me.

Číst dál...

Pravidla bezpečného očkování

Vitalia.cz , 22. 3. 2017

Odsunout očkování na pozdější věk. Neočkovat podle daného kalendáře, nebo raději vůbec. Po očkování je dítě stále nemocné… Z povinnosti očkovat děti se stalo ožehavé téma a předmět vášnivých diskuzí.

„Očkování je zásadní preventivní opatření. Pokud se provede správně a ve správnou chvíli, s individuální rozvahou, je velmi účinné a je bezpečné,“ říká prof. Vojtěch Thon z Ústavu klinické imunologie a alergologie. V čem je tedy problém?

Číst dál...

Povinná předškolní docházka a očkování?

14. března - Liga lidských práv

Poslanci schválili novelu školského zákona, o které se mluví nejčastěji v souvislosti s inkluzivním vzděláváním. Změny se však netýkají pouze inkluze, ale také vzdělávání nejmenších dětí. Novela totiž zavádí povinnou roční předškolní docházku. V případě, že návrh odsouhlasí senát, bude od září 2017 platit, že dítě musí docházet do školky nebo jej rodiče musejí vzdělávat doma.

Číst dál...

Prymula: Uvažoval jsem o dobrovolném očkování. Když ale vidím, co se šíří internetem, nešlo by to

16. srpna 2017, aktualne.cz
 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo novou verzi vyhlášky, která mění pravidla povinných očkování. Stanovením horní věkové hranice pro podání první dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám chtějí autoři vyhlášky zabránit tomu, aby rodiče očkování svých dětí odkládali až před nástup do školky či školy. Aktivisté z řad rodičů to ale považují za neoprávněný zásah do svých svobod. "Pokud jsme přijali to, že očkování je povinné, bylo by nesmyslné, abychom nechali člověka očkovat třeba ve čtyřech letech a do té doby ho nechránili," namítá náměstek ministra a zároveň předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Zároveň ale přiznává, že stát musí zapracovat na osvětě.
Číst dál...

Projev poslance Poseyho o případu Dr. Williama Thompsona před Sněmovnou reprezentantů USA z 29.VII.2015

20.8.2015

Dnes vystupuji v zájmu vědecké bezúhonnosti a výzkumu. Rád bych začal tím, že upozorňuji na fakt, že jsem absolutně a rozhodně pro očkování. Rozvoj imunizace ušetřil bezpočet životů a značně přispěl ke zlepšení veřejného zdraví. Považuji za znepokojující fakt, že poslední dobou nebylo nikdy v projevech o dětské imunizaci před Senátem zmíněno, že naše vláda vyplatila jako odškodné přes 3 miliardy USD dětem, které byly zdravotně poškozené vlivem očkování prostřednictvím Odškodňovacího programu pro negativní následky očkování.

 

    Bez ohledu na předmět problematiky, rodiče, kteří rozhodují o zdraví svých dětí, si zaslouží nejlepší možné informace, které jim budou dostupné. Mělo by být zajištěno, aby se mohli spolehnout na federální úřady, které jim sdělí pravdivé informace. Z těchto důvodů přináším následující záležitost na půdu Sněmovny reprezentantů

Číst dál...