V Poslanecké sněmovně se bude opět jednat o očkování

Ve středu 26. dubna 2017 bude Poslanecká sněmovna PČR na své 56. schůzi projednávat novelu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 874). Na programu jednání jsou i tři pozměňovací návrhy poslance Jana Farského (STAN), které se týkají očkování. Co konkrétně mají řešit a jaké jsou šance na jejich schválení v Poslanecké sněmovně? 

 

Pozměňovací návrh (PN) č. 5858 (bude se hlasovat pod označením B1) – odškodnění následků očkování

Tento PN předpokládá, že za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát.

 

Poslanec Farský potřebu této úpravy zdůvodňuje takto: „Očkování je v České republice povinné. Stát však odmítá přijmout odpovědnost za negativní důsledky očkování, kterou nesou vlády i v zemích, kde je očkování dobrovolné. Již několik let slibuje náš stát tento nerovný stav napravit, ale zatím bez výsledku. Naposledy zavedení odpovědnosti přislíbil hlavní hygienik v Pracovní komisi pro problematiku očkování v červnu loňského roku s tím, že do konce listopadu 2016 bude sněmovně předložen návrh právní úpravy. Dosud se tak nestalo. Pokud nepřistoupíme k úpravě v rámci tohoto pozměňovacího návrhu, už se do voleb nestihne žádná odpovědnost státu zavést. Domnívám se, že schválení úpravy zákona je podstatné k narovnání vztahu stát - občan, ale i pro zvýšení důvěry v očkování, aby stát nejen nařizoval, ale zároveň byl připraven nést odpovědnost za případné negativní následky.“

 

 

Ministerstvo zdravotnictví se ústy náměstka pro zdravotní péči prof. Romana Prymuly netajilo na posledním jednání Pracovní komise pro problematiku očkování tím, že tento návrh poslance Farského považuje za příliš obecný a obává se složitých právních kauz. Ministerstvo tak chystá samostatný zákon, který bude otázky odškodnění upravovat, a plánuje ho předložit poslancům záhy po volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat na podzim 2017. Report z tohoto jednání jsme vám přinesli zde.

 

Plánované přijetí samostatného zákona o odškodnění není překážkou pro nynější schválení PN  zákona o specifických zdravotních službách, který navrhuje, že za újmu způsobenou v souvislosti s očkováním nese odpovědnost stát. Ten by právě pomohl překlenout období, ve kterém by jinak neexistovala možnost odškodnění.

 

PN týkající se odškodnění si zasloužil jako jediný ze všech Farského návrhů pozornost médií (např. Lidovky.cz).

 

 

Pozměňovací návrh č. 5859 (bude se hlasovat pod označením B2) – zrušení „Prohlášení o bezinfekčnosti“ a možnost vystavit „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“ pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci samotnými rodiči

„Zákon ukládá zákonným zástupcům dítěte písemně stvrdit, že dítě 14 dní před odjezdem na školu v přírodě nebo na zotavovací akci „nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.“ To sice zákonní zástupci potvrzují, ale prakticky si nemohou být tímto stoprocentně jisti. Potvrzení se tak bere jako formalita. Zbytečná. Proto navrhuji její vypuštění,“ zdůvodňuje Farský.  

 

Farský rovněž navrhuje, aby další ze zákona požadované „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“ pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci, které nyní vydává lékař, mohli vystavit rodiče sami. Dle Farského totiž tento posudek neobsahuje žádné informace, které by zákonným zástupcům dítěte nebyly známy.

 

V případě, že by byl schválen tento PN, následující PN (B3) by se stal nehlasovatelným.

 

 

Pozměňovací návrh č. 5860 (bude se hlasovat pod označením B3) – prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti na 2 roky

V současné době vystavuje lékař „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“ pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci na 1 rok. Poslanec Farský navrhuje, aby platnost potvrzení byla prodloužena na 2 roky a byla navázána právě na dvouleté preventivní prohlídky dětí u lékaře. Dle Farského tento PN ušetří administrativu lékařům, rodičům poplatky a dětem návštěvu u lékaře.

 

 

Všechny pozměňovací návrhy projednal již 8. března 2017 na své 45. schůzi Výbor pro zdravotnictví. Svou podporu Výbor vyjádřil pouze poslednímu z Farského pozměňovacích návrhů (viz Usnesení). Průběh jednání Výboru si můžete poslechnout z audiozáznamu (od 4:25 min.) či si přečíst zápis, obojí najdete zde

Lze tedy předpokládat, že 26. dubna bude Poslaneckou sněmovnou schválen minimálně poslední PN (B3) a potvrzení o zdravotní způsobilosti na školy v přírodě a jiné zotavovací akce bude mít platnost 2 roky namísto současného 1 roku.

 

Projednávání zákona o specifických zdravotních službách bude možné on-line sledovat zde. Sněmovní tisk č. 874 je zařazen jako 3. bod jednání. Později bude k dispozici stenozáznam a audiozáznam.

 

 

Bohužel ani tyto pozměňovací návrhy neřeší podstatu a nesmyslnost požadavku být očkován na školy v přírodě a jiné zotavovací akce. Dosud nebylo nijak odborně zdůvodněno, proč neočkované či nedoočkované děti nemohou jet se svými spolužáky na školu v přírodě, když jinak tráví celý školní rok společně. Někteří poslanci toto opatření zdůvodňují tím, že na škole v přírodě je dítě vystaveno většímu fyzickému i psychickému tlaku, a je tak k případné nákaze náchylnější. Tento argument však nemůže v očích veřejnosti uspět zejména proto, že podmínka řádného očkování neplatí pro akce, které se účastní méně než 30 dětí a trvá kratší dobu než 5 dní. Nebo ještě absurdněji – nebude-li se akce nazývat „školou v přírodě,“ ale třeba „adaptačním pobytem“ či „lyžařským výcvikem,“ a pojede na ni méně než 30 dětí, očkování vyžadováno nebude. Jakmile ale škola akci nazve „školou v přírodě,“ je potom jedno, kolik na ní pojede dětí a kolik dní potrvá, očkování bude vyžadováno vždy.

 

 

Tento zjevně absurdní stav se snažil narovnat Senát PČR novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy takřka „jako jeden muž" schválil zrušení povinnosti být očkován právě na školy v přírodě, lyžařské výcviky a další zotavovací akce. Bohužel tuto snahu Senátu zablokovala svým negativním stanoviskem vláda, a tak návrh novely čeká již více než rok na projednání, k němuž skoro jistě nemůže dojít. Absurditou celé situace je skutečnost, že v době, kdy vláda vydala k této novele negativní stanovisko, byla nařízena povinná školní docházka pro děti od pěti let, a to bez ohledu na to, zda jsou očkované, či nikoliv.

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.