Publikace

Robert W. Sears - Kniha o očkování


Image

Robert W. Sears

Kniha o očkování - Jak se správně rozhodnout ve prospěch dítěte 

Každý rodič stojí před otázkou, kdy, jak a proti jakým nemocem své dítě nechat očkovat. V České republice je řada očkování ze zákona povinná a zároveň je možné povinný očkovací kalendář rozšířit o řadu dalších vakcín. Rodiče jsou vystaveni tlaku státu, lékařů i farmaceutických firem a v množství informací o přínosech a nebezpečích jednotlivých vakcín leckdy tápají a nevědí, kam či na koho se se svými otázkami obrátit. Při hledání v knihách a na internetu se pak většinou ocitnou v názorové rozepři příznivců a odpůrců očkování. Nedostatek informovanosti pocítil i autor této knihy, dětský lékař, a rozhodl se rodičům při odpovědném rozhodování pomoci. Na základě studia a svých dlouholetých zkušeností připravil knihu, v níž poskytuje přehledné informace o nemocech a vakcínách, zprostředkovává co možná nejobjektivnější pohled na problematiku očkování vůbec i odkazuje na odborné studie, ze kterých vychází. Především však nabízí individuální přístup, který u nás tolik chybí. Rodiče díky této knize mají možnost získatpotřebný přehled a budou moci zodpovědně rozhodnout, co je pro jejich dítě prospěšné.

Číst dál...

Peggy O’Marová a Jane McConnelová: Přirozený rodinný život

Image

Peggy O’Mara a Jane McConnel: Přirozený rodinný život 

 Vynikající kniha autorek slavného časopisu Mothering (Mateřství) určeného rodičům, kteří pro sebe i své rodiny zvolili jednodušší, přirozenější životní styl. Tento jedinečný zdroj nových materiálů promlouvá ke každodenním problémům péče o děti z přirozené perspektivy a pomáhá rodičům podporovat děti ve všech úrovních vývoje: fyzické, emocionální, duchovní a intelektuální. Žádný jiný průvodce rodičovstvím nezahrnuje v takové míře holistické přístupy a neposkytuje prostor, kde se mohou vzepřít, pokud jim intuice říká, že standardní rady nejsou pro ně ty pravé. Tento průvodce přináší zcela přirozený přístup k těhotenství a porodu; nejnovější lékařský a psychologický pohled na nemedikovaný porod; současné výzkumy témat, jako jsou stravovací a spací návyky, obřízka, očkování, odstavování, používání plenek, dětský pláč, noční probouzení a kontaktní rodičovství; vřelé, intimní úvahy, rozhovory a rady od těch, kterých se to týká. Dále uvádí kreativní a novátorské způsoby, jak zvládnout rozvod, úmrtí a životní změny; tipy, jak včlenit techniku – od počítačů po hračky špičkové techniky – do přirozeného rodinného života; a konečně i empatické poselství pro rodiče o péči o sebe sama a důležitosti „oddechového času“.

 

Číst dál...

Anna Strunecká: Varovné signály očkování

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. : VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ

 Profesorka Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, nabízí v nové knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí. Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Varovné signály očkování (ALMI, 2012) poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí.

Číst dál...

Přehled knih o očkování v češtině, slovenštině a angličtině

 

K tématu očkování vyšlo již mnoho publikací. Zde uvádíme seznam velkého množství z nich.

 

Číst dál...

Miller, Neil. Z.: Co možná nevíte o očkování

Robert S. Mendelsohn: Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékařiMiller, Neil. Z.: Co možná nevíte o očkování

Všechno, co vám lékaři o vakcínách neřekli, najdete v této knize. Autor žijící v USA se začal o toto téma hlouběji zajímat, když se mu narodil syn. Během svého pátrání v lékařských, univerzitních a dalších knihovnách narazil občas na velmi znepokojivé informace, které nakonec shrnul do této knihy. Odkazů na původní zdroje (odborné články, úřední zprávy státních i mezinárodních institucí apod.) je tu několik set.

 Kromě vakcín z povinného očkovacího kalendáře, který je v USA podobný našemu, zde naleznete i informace o vakcínách nepovinných, jako je například očkování proti rakovině děložního čípku, chřipce, hepatitidě B a další.

Věděli jste, že ve Spojených státech amerických existuje zvláštní fond, vytvořený kongresem USA, na odškodňování zdravotních poškození či úmrtí způsobených očkováním? Ani samotní američtí občané o tomto fondu nemají často ani tušení. A přesto z něj byly už vyplaceny milióny dolarů.

Neil Z. Miller v úvodu píše: „Tato kniha je věnována rodičům a dětem kdekoliv na světě.“ Je přesvědčen, že na tyto informace má každý rodič právo, a protože státní instituce ochotou sdělovat příliš neoplývají, nabízí je veřejnosti on, pátrající novinář.

156 stran, brožovaná, nakladatelství ELFA 2010

Číst dál...

MUDr. Ludmila Eleková: Očkování, jejicho účinky, následky a jejich léčba II.

Image


Očkování je považováno za prospěšné, jeho výhody údajně vysoce přesahují jeho riziko. Většina z nás se domnívá, že díky očkování vymizely epidemie infekčních nemocí a naše děti neumírají a jsou zdravější. Ovšem vědecké poznatky z poslední doby ukazují, že tomu je možná úplně jinak. Očkování je možná naopak hlavní příčinou dnešních epidemií alergií, snížené imunity, autoimunitních nemocí a poruch nervového vývoje dětí. Kniha podrobně popisuje mechanismus, kterým vakcíny poškozují imunitu a nervový systém a ukazuje celé spektrum možných patologií způsobených očkováním.

Číst dál...

Robert S. Mendelsohn - Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékaři

Naučte se, jak /doma/ léčit a diagnostikovat: běžná nachlazení a chřipky, dětské nemoci, alergie apod. Kniha dále obsahuje kapitolu o tom, jak si vybrat správného pediatra, souhrn zásad používání prastarých léčebných prostředků, instrukce, jak poznat, kdy je třeba vyhledat lékaře a detailní informace, jak postupovat v případě úrazů. Dr. Robert S. Mendelsohn (1926-1988) byl americký pediatr s více než třicetiletou praxí. Vyučoval na lékařské fakultě Northwestern University a byl docentem pediatrie a komunitního zdraví a preventivního lékařství na lékařské fakultě University of Illinois. Ostře kritizoval pediatrickou a porodnickou praxi, vystupoval proti plošnému očkování a rutinním rentgenovým vyšetřením. Za svou práci získal řadu ocenění.

Číst dál...

Martin Hirte – Očkování - pro a proti

Autor je klasický pediatr, zabývající se homeopatií a alergologií. Kniha má být příručkou pro individuální rozhodnutí k očkování - rádcem pro rodiče, nemocné a turisty. Je rozdělena do tří částí - obecně doporučená očkování, speciální očkování (tzv. indikační) a očkování proti tzv.“cestovním onemocněním“. V jednotlivých kapitolách jsou vždy detailně zhodnoceny výhody a nevýhody očkování s autorovým resumé.

Číst dál...

MUDr. Ludmila Eleková: Očkování, jejicho účinky, následky a jejich léčba I.

Image

 Očkování je považováno za prospěšné, jeho výhody údajně vysoce přesahují jeho riziko. Většina z nás se domnívá, že díky očkování vymizely epidemie infekčních nemocí a naše děti neumírají a jsou zdravější. Ovšem vědecké poznatky z poslední doby ukazují, že tomu je možná úplně jinak. Očkování je možná naopak hlavní příčinou dnešních epidemií alergií, snížené imunity, autoimunitních nemocí a poruch nervového vývoje dětí. Kniha podrobně popisuje mechanismus, kterým vakcíny poškozují imunitu a nervový systém a ukazuje celé spektrum možných patologií způsobených očkováním.

Číst dál...

A. Strunecká, J. Patočka :, Doba jedová

Autoři prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.v knize nabízíejípoutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích a potravinových doplňcích a životním prostředí vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné. Značná pozornost je věnována možným rizikům očkování, jež v současné době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti. Autoři Anna Strunecká a Jiří Patočka, vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie s dlouholetými zkušenostmi v publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou a srozumitelnou formou. Každá kapitola je doplněna odkazy na populární i vědeckou literaturu. Čtenářům se tak nabízí zcela ojedinělá příručka pro každodenní orientaci v nepřehledné oblasti ovládané zájmy trhu a zisku, s náměty, jak se bránit mnohým zdravotním rizikům a rádoby vědecky podloženým radám.

Číst dál...

Jan Hnízdil - Mým marodům aneb Jak vyrobit pacienta

Akcionáři farmaceutických firem, obchodníci se zdravím a vůbec všichni, kdo tahají za páky práškovacího stroje současného zdravotnictví, nechť se chrání tuto knihu byť jen otevřít. Četba autorových sloupků, fejetonů a glos má totiž účinky pro ně zcela nežádoucí, a mohla by jim tudíž lehce přivodit těžké srdeční selhání, náhlou mozkovou příhodu nebo jen nutkavé svrbění dlaní. A kdoví jak by dopadli, kdyby se pak s řečenými potížemi svěřili do péče té své, biotechnologické medicíny, která sice přičinlivě léčí, avšak raději neuzdravuje, neboť permanentní pacient je zlatý důl, kdežto ze zdravého už nic nekápne.

Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze naopak vřele doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si být jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar psát přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať už je řeč o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice. A jak se sluší na vyznavače psychosomatiky a celostního pohledu na člověka, nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech zákoutí životních příběhů.

Číst dál...

Gerhard Buchwald – Očkování - obchod se strachem

Autor knihy je německý lékař, který už více jak 40 let působí jako lékařský poradce „Sdružení na ochranu poškozených očkováním“, od toho se odvíjí jeho kritický pohled na očkování. Zná dobře i stinné stránky očkování a potkal mnoho lidí, pro které je poškození po očkování realitou. Vyvrací  oficiální dogmata  výrobců vakcín i medicínského establishmentu.Statistikami  německého spolkového  úřadu dokazuje, že nakažlivé nemoci  začaly ustupovat z jiných příčin dávno před  zahájením  očkování a jeho zavedení ústup nemocí neovlivnilo. Poukazuje  na mnohá  rizika a historické omyly spojené s očkováním.  Kniha umožňuje rozpoznat  poškození různými typy očkování. Hovoří zasvěceně i o historii vakcinace a o současném stavu v Německu, kde byla očkovací povinnost v  roce 1983 zrušena.

248stran, nakladatelství Alternativa 2003

Číst dál...

Randall Neustaedter – Problémy s očkováním

Autor je doktor orientální  medicíny (OMD) a v této stručné příručce dává návod podle čeho volit jednotlivá očkování, v krátkosti se zabývá jednotlivými infekčními nemocemi, jejich komplikacemi, účinností očkovací látky a reakcemi na ni. Kniha je z roku 1995 a jako první v češtině se v ní objevily informace o vedlejších účincích vakcín, některé údaje o očkovacích látkách mohou být zastaralé. Záměr autora je poskytnout rodičům prvotní  informace k tomu, aby mohli sami zvolit, co je pro jejich dítě nejlepší.

Číst dál...

Bill Henderson - Vyhrajte svůj boj s rakovinou

Publikace je překladem knihy Cancer free světově uznávaného amerického autora na zdravý životní styl a je jediným titulem svého druhu v českém jazyce. Smyslem knihy je ukázat alternativní dietetické, léčebné a preventivní postupy nejen v případě rakoviny, ale i jiných onemocnění, která souvisejí s rozladou imunologického systému.
Je určena nejen těm, kdo s maligním onemocněním již bojují ale především těm, kdo chtějí praktikovat nějakou prevenci. Autorova doporučení prevence se týkají zejména oblasti dietetické, jsou součástí určitého zdravého stylu životního a jsou asi prevencí nejen malignit ale onemocnění vůbec.

Brožovaná kniha, 306 stran, vydavatel Petr Pudil, 2011

Číst dál...

Marek Petráš a kol. – Manuál očkování 2

Tato kniha je určena především odborné lékařské veřejnosti. V první části najdeme obecné principy očkování např. rozebrané jednotlivé principy vakcín, zásady správného očkování, nežádoucí reakce a kontraindikace a fungování imunitního systému. Ve druhé části jsou charakteristiky vakcín proti 25 infekčním onemocněním. A třetí část je zaměřena na vakcíny 21.století, prototypy těchto vakcín, jejich klinické zkoušení, hodnocení a možné zavedení do praxe. Kniha je velice odborná, ale i laická veřejnost v ní může nalézt pro sebe mnoho důležitých informací. Stejně jako několik reklam na očkovací látky na přebalu i uvnitř knihy.

Číst dál...

Lynne McTaggartová – Co vám lékaři neřeknou

Autorka je americká novinářka a na základě bohatých zkušeností se zdravotnictvím, lékaři i alternativní medicínou odhaluje některá tajemství, která se skrývají za běžnými lékařskými postupy. Např. spousta diagnostických testů je zbytečná a kupodivu i škodlivá a bezpočet léků a mnohá očkování a řada chirurgických zákroků je neúčinná a nebezpečná. Kniha obsahuje výsledky studií a jejich interpretace, názory lékařů, a obrovský výčet prostudované literatury. Nastiňuje nové možnosti a alternativní postupy, ale především poskytuje námět k zamyšlení a podněcuje čtenáře k aktivní odpovědnosti za vlastní zdraví a rozhodování se v případě nemoci.

Číst dál...

Anna Strunecká: PŘEMŮŽEME AUTIZMUS ?

PŘEMŮŽEME AUTISMUS (2. aktualizové vydání 2016)

Autor: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

V posledních dvou desetiletích se po celém světě prudce zvyšuje počet dětí s autismem. Na příchod autistů není v České republice připraveno ani zdravotnictví, ani školství.

Co zjistili vědci?

Co ukazují praktické zkušenosti?

Co mohou pro své děti dělat rodiče?

Profesorka Anna Strunecká je autorka populárně naučných bestselerů o zdravé výživě a zdravém způsobu života. Svojí badatelskou prací se zařadila do mezinárodní komunity lékařů a vědců, kteří zkoumají příčiny autismu na buněčné a molekulární úrovni.

Ve 2., aktualizovaném vydání knížky Přemůžeme autismus? přibližuje čtenářům nové komplexní přístupy celostní medicíny, které ukazují, že autismus nemusí být celoživotní hendikep. Rodičům a všem obětavým bytostem, které se o děti s autismem starají, napoví knížka možnosti, jak přispět ke zmírnění jejich problémů. Vedle názorů zahraničních odborníků se čtenáři seznámí i se zkušenostmi a přístupy celostních lékařů a terapeutů z ČR. Možná, že i studenti medicíny a někteří lékaři v ní naleznou podnětný zdroj informací.

nakladatelství ALMI, 260 stran

Číst dál...

Rüdiger Dahlke, Thorwald Dethlefsen - Nemoc jako cesta

 Oba autoři svým dílem ukazují cestu k hlubšímu pochopení nemoci. Nerozlišují při tom ani tak jednotlivé choroby, které lze s větším či menším úspěchem léčit, nýbrž uvažují o jednom obecném "stavu nemoci", který patří neodmyslitelně k tomu, že se nemocný člověk "necítí dobře". Kniha chce ukázat, co nám chtějí naznačit nejen různé infekce, bolesti hlavy, tabuizované choroby.....

Číst dál...

Rüdiger Dahlke - Nemoc jako symbol

 Autor chápe nemoc jako smysluplné dění, jako prostředek duše, kterým lze převést neřešené duševní konflikty do vědomí. K tomu je nutné pochopit symbolické významy příznaků nemocí, to znamená rozluštit poselství nemoci.
Tato kniha uvádí přes 400 klinických obrazů nemocí s více než 1000 příznaky. Nabízí čtenáři návod, jak pomoci sobě samému, a umožňuje mu, aby se s vlastní odpovědností vyrovnal s úkoly, které má zvládnout a jež mu nemoc připomíná.

459 stran, nakladatelství Pragma 2000
 

Jiří Čehovský - Víc než léčba - homeopatie

Autor, který se řadu let zabývá homeopatií, vysvětluje historii jejího vzniku, principy jejího působení a léčení. Na mnoha případech z praxe  čtenáře seznamuje s tím, jak se určuje konstituční typ a jemu odpovídající lék. Zabývá se rozpory mezi homeopatií a alopatií  a zpochybňuje některé klasické metody léčení i prevence. Velký význam přikládá životní síle (nehmotné organizační centrum či "duchovní dynamis), jejíž narušení či oslabení vyvolává nemoci.

Jedna část kapitoly je věnována též očkování.

Číst dál...

Paulien Bom, Machteld Huber : Průvodce péčí o děti

Antroposoficky orientovaná kniha, která pojednává o různých aspektech péče o malé dítě jako např, vývoj, výchova, rodina, bezpečnost, nemoci. V kapitole nemoci je jedna sekce věnována očkování a jsou v ni uvedeny nemoci, proti nímž se očkuje, popis jejich průběhu, výskyt a krátké doporučení.

Číst dál...

Neil Z. Miller – Vaccines – Are they really safe & effective?

Stručná a přitom velice informativní a čtivá kniha dokumentárního charakteru, ve které jsou všechny informace zdokumentovány v poznámkách (přes 900 citací) a převzaty z jiných zdrojů, odborných knih, časopisů a studií. Autor zde popisuje a osvětluje historii a pozadí infekčních nemocí, vakcín a nežádoucích účinků po očkování.


Co říkají lékaři o této knize:

"Sporných debat na toto téma přibývá a je potřeba, aby byl p.Miller vyslyšen." - George R. Schwartz, doktor medicíny (MD), lékař, toxikolog a hlavní editor knihy Principles and Practice of Emergency Medicine.
"Existují důvody pro zpochybňování jak bezpečnosti, tak účinnosti současného dětských očkovacích programů. Tyto důvody jsou zde srozumitelně a důkladně přezkoumány." - Harold E. Buttram, doktor medicíny (MD)

127 stran, nakladatelství New Atlantean Press 2002, USA

Číst dál...