reakce,

 • Hlášení podezření na nežádoucí účinek po vakcinaci

  Při setkáních a jednáních na téma dobrovolnost očkování narážíme na jeden zásadní fakt a tím je obrovská podhlášenost nežádoucích účinků po očkování.

  A tudíž pro nezasvěcené osoby tyto nežádoucí účinky neexistují.

  A potřebujeme , aby se toto změnilo.

  Podezření na nežádoucí reakce má hlásit lékař. Ale pokud ten tak neučiní , tak hlásit můžete i Vy, rodiče.

 • Vrozenou poruchu imunity u dětí může odhalit test ze tří kapek krve

  Článek ze www.superrodina.cz

  Vyšetření imunity TREC/KREC je vhodné provést před očkováním živými vakcínami.

  I když opředeno mnoha mýty, je očkování stále nejúčinnější způsob, jak v populaci zamezit šíření závažných onemocnění. Existují však ojedinělé případy, kdy je očkování opravdu nevhodné. Jedná se například o neodhalené závažné poruchy imunity dětí, které se nemusí v prvním roce života projevit, protože je dítě chráněno ještě přenesenými protilátkami od matky. Děti s touto poruchou imunity by pak neměly být očkovány tzv. živými vakcínami (rotavirové infekce, tuberkulóza, příušnice, spalničky, zarděnky), které by u nich mohly způsobit závažné zdravotní problémy. Nově je možné imunitu otestovat genetickým vyšetřením krve s názvem TREC/KREC.

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.