Velmi časté nežádoucí reakce na očkování

MUDr. Judita Hofhanzlová napsala další otevřený dopis pro rodiče a kolegy lékaře, tentokrát převážně o neblahých a přehlížených reakcích na  očkování, se kterými se ve své praxi setkává téměř denně. A s výzvou pro kolegy lékaře, aby se informavali o podobách NÚ, vzdělávali a hlavně očkovali jen děti zcela zdravé.

Číst dál...

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc – Hliník ve vakcínách

 

Na webových stránkách www.vakciny.net byl zveřejněn článek RNDr. Marka Petráše: "Hlinitá sůl jako adjuvans ve vakcínách ", z kterého vyplývá, že používání hliníku ve vakcínách je bezpečné a bezproblémové. Paní profesorka Strunecká, na tento článek napsala odbornou reakci. Jako vědkyně, která se výzkumem hliníku a jeho vlivu na organismus zabývala 20 let (např. v letech 2003/4 byla koordinátorkou projektu o fluoridech a hliníku v rámci EU, kterého se účastnilo 352 vědců z 15 zemí) má pro toto téma  odbornou erudici i praktické zkušenosti.

 

Číst dál...

Jak mi chtěli otrávit dceru hliníkem

Zajímavá prezentace od Ing. Miloslava Pouzara Ph.D., z ústavu environmentálního a chemického inženýrství v Pardubicích.

Tato prezentace obsahuje mnoho informací o hliníku obecně tak i ve vakcínách. Dozvíme se zde o toxicitě hliníku, jeho koncentraci ve vakcínách, distribuci v těle či souvislosti s Alzheimerovou chorobou.
Prezentaci je možno stáhnout na http://www.mpouzar.net/prednasky_spectox.htm, sekce - Speciální toxikologie, poslední bod - Hliník ve vakcínách.

Zdroj: http://www.mpouzar.net/index.htm

 

Prezentace online, zde: http://www.vlastnihlavou.cz/jak-mi-chteli-otravit-dceru-hlinikem/

 .

Pandořina skřínka

Počátkem roku se objevily mediální zprávy ohledně soudu s rodiči, kteří odmítli nechat očkovat své dítě (soud vyhráli). Kromě toho média přinášejí informace o plánované legislativní změně, která by měla nastolit sankce pro rodiče odmítající očkování svých dětí.
Téměř 20 let trvalo, než se toto téma povinného očkování otevřelo. Ne že by se během této doby nediskutovalo, ale obvykle tak jak se otevřelo tak se zase zavřelo. A zůstalo nadále "tabu".

Číst dál...

Vývoj očkování očima klinického farmaceuta (Mgr. Alois Komorous)

Nejdřív bych chtěl uvést, že nejsem nepřítel ani očkování ani lékařů. Jako student klinické farmacie jsem hltal účinky léků na člověka a na jeho psychiku a nepochyboval jsem o ničem, co bylo v medicínských knihách napsáno. Ale v okamžiku, kdy jsem sám na svém těle začal testovat v rámci výzkumu jeden z léků a kdy jsem já sám pomocí velmi přesně měřící metody pro analýzu látek, tzv. polarografie, dával dohromady výsledky o tomto léku, tak jsem zjistil, jak jsou výsledky relativní a závislé na zodpovědnosti osoby, která výzkum provádí, na hlediscích, které podílející se osoby mají na výzkumu a na vyhodnocení výsledků a na použití metod, kterými lze dospět k určitým výsledkům.

Číst dál...

Bezpečná farmakoterapie - jaké jsou NÚ po očkování a jak je nahlásit

Kurz Bezpečná farmakoterapie - vzdělávací akce Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL) - problematika nežádoucích účinků po očkování a současné trendy v očkování, farmakoterapie v těhotenství a při kojení, farmakovigilance a bezpečné používání léčiv.

 

V dubnu 2007 jsem se zúčastnila semináře „Bezpečná farmakoterapie“, ze kterého přináším níže zápis. Na úvod bych ráda zdůraznila několik, dle mého názoru, důležitých informací. Povinností lékaře je hlásit již podezření na nežádoucí účinky. Lékař hlášení od letošního roku může činit velmi snadnou formou, a to prostým vyplněním webového formuláře na stránkách SÚKLu ZDE.

 

Lékaři však ve vetšině případů NÚ (nežádoucí účinky) nehlásí, proto je nutno je o NÚ informovat, upozorňovat na ně, připomínat a neučiní-li tak, může hlášení udělat sám postižený, resp. rodiče, a to ZDE.

Číst dál...

Jak funguje očkování?

PHILIP F. INCAO, M.D. 5. května, 1999

Abychom mohli k očkování přistupovat s rozvahou, je nutné přesně rozumět tomu, jak vakcíny fungují. Až do nedávné doby byl mechaniznus fungování vakcín vždy chápán jednoduše tak, že očkování vede k nárůstu množství protilátek (titrů) proti určitým antigenům (bakteriím nebo virům), které pak zamezí infekci způsobené těmito antigeny. Výzkumy v této oblasti prováděné v posledních letech však ukazují, že lidský imunitní systém je mnohem složitější, než jsme se domnívali. Skládá se ze dvou funkčních složek nebo částí, které podle zdraví jedince působí buď ve shodě, anebo protichůdně.
 

Číst dál...

Dokumentární série Pravda o vakcínách

Od 25. do 31. ledna 2018 máte možnost bezplatně shlédnout sérii sedmi dokumentů Pravda o vakcínách (pouze v angličtině).

Objevte doposud nezveřejněné skutečnosti o bezpečnosti očkování v průkopnických dokumentech.

 

"Dali jsme dohromady 60 předních odborníků na vakcíny, aby zodpověděli tu JEDNU život zachraňující otázku, kterou byste měli položit před jakýmkoli očkováním: Co v tom je?"

 

Zaregistrujte se ke sledování zde.

 

Na fotografii: Ty a Charlene Bollinger, filmoví tvůrci, rodiče, obhájci svobodného rozhodování v otázkách zdraví

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.