Dostanete-li pokutu za neočkování, odvolejte se! - Tisková zpráva LLP

6. 10. 2010

Liga lidských práv vydala tuto potěšující tiskovou zprávu s nabídkou její pomoci všem, stejně postiženým rodičům.

V polovině července vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, podle něhož nemůže hygiena pokutovat rodiče za to, že svoje děti neočkují. Povinnost totiž není stanovena zákonem, ale pouhou vyhláškou, což k trestání rodičů nestačí. Rozhodnutí soudu však bylo některými právníky zpochybňováno a vyzývali hygienické stanice, aby neočkující rodiče trestaly i nadále. To se stalo i manželům Kučerovým* , Ministerstvo zdravotnictví, k němuž se odvolali, však sankci uloženou hygienickou stanicí zrušilo. Také správní soudy nyní začaly další uložené pokuty rušit.

Číst dál...

Epidemie spalniček v ČR - odpovědi Ministerstva zdravotnictví

3. května 2017

 

Společnost pacientů s následky po očkování:

"Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného."

 

V současné době jsou média přeplněná tématem „spalničky“ a nezodpovědností rodičů, kteří své děti proti spalničkám neočkují. To podle nich souvisí s nárůstem lokálních epidemií spalniček v Evropě, například v Itálii, Rumunsku a Belgii (1). Skutečnost, že se spalničky opět šíří Evropou, je nesporná. Mediální hysterie kolem lokálních epidemií je však podezřelá svou intenzitou, rozsahem a výrazným zkreslováním některých faktů a významných souvislostí. Domníváme se, že enormní aktivita médií k tomuto tématu sleduje aktuálně dosažení dvou cílů:

Zaprvé se před veřejností zatajují skutečné důvody současného stavu. Mainstreamová média v této souvislosti sborově a jednotně napadla a za viníky označila neočkující rodiče (2). Stokrát opakovaná lež se poté může stát všeobecně vnímanou „pravdou“. Zadruhé budou současný stav a lokální epidemie spalniček pravděpodobně maximálně využity k vystupňování psychického nátlaku na veřejnost s cílem přimět k očkování, popřípadě přeočkování některé již dříve očkované osoby, zejména zdravotníky.

Číst dál...

MUDr. TOMÁŠ LEBENHART - STÍHÁN ZA HOMEOPATII

27.9.2015

Jistě mnozí znáte Tomáše Lebenharta, lékaře, který vystoupil z Lékařské komory, protože se neztotožnil se současnou lékařskou praxí, způsoby "léčení" a také se současnými trendy v očkování obyvatel.

Tomáš Lebenhart se vydal na soukromou praxi homeopata a přírodního léčitelství a pracuje dle svého svědomí, svých zkušeností a získaných znalostí. Napsal knihu "Svlékl jsem bílý plášť" a je známé i video, kde se kriticky a odborně vyjadřuje k problematice očkování. Toho využil některý z jeho odpůrců a zažaloval ho, že jako nečlen Lékařské komory provozuje homeopatii, za což je nyní úřady stíhán.

Číst dál...

LLP - Co se změní v oblasti očkování po novele zákona o veřejném zdraví?

5.10.2015

Po více než ročním projednávání byla poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Poslanecká sněmovna nakonec nepřijala senátní pozměňovací návrh, který by rušil povinnost mateřských školek, organizátorů táborů a dalších institucí přijímat jen řádně očkované děti a s tím spojené sankce. Tato povinnost a sankce tedy zůstávají. K úplnému schválení novely zákona už chybí jen podpis prezidenta.

Číst dál...

Vitalia.cz - Koalice pro podporu očkování aneb Jak v ČR běžně vypadá zákulisí nezávislosti

4.11.2015

Koalice „zcela nezávislá na farmaceutických firmách a prodejcích vakcín“ sídlí na adrese největšího distributora vakcín u nás a v čele má člena jeho dozorčí rady. A oceňuje novináře, kteří píší o očkování.

Číst dál...

Nejsme proti očkování, ale proti povinnému očkování, vysvětluje předsedkyně sdružení Rozalio

21. 4. 2017 - ČRo Plus

Pořad Pro a protiJak důležitou ochranu proti spalničkám představuje očkování? Proč jsou mezi nemocnými na Severní Moravě i očkovaní pacienti? Hosty Karolíny Koubové byli předsedkyně spolku Rozalio Martina Suchánková a vakcinolog Jiří Beran.

Poslechněte si celý příspěvek - přehrát

 

Už přes 50 lidí v Moravskoslezském kraji onemocnělo spalničkami. Jaké jsou příčiny této epidemie? Mohou za ní tzv. odpírači očkování a tak i menší proočkovanost populace?

„Rozhodně to není z důvodu odmítání očkování,“ uvedla v pořadu Pro a proti Martina Suchánková z občanského sdružení Rozalio, které podporuje svobodnou volbu v očkování. 

Ta tvrdí, že nejčastěji onemocněly děti do 1 roku, které ještě nemohou být očkovány. „Druhá část je mezi dospělými, kde jejich protilátky klesly pod ochrannou mez.“ 

Číst dál...

Vakciny.net : Co je řádné očkování v ČR

12.9.2015

Od podzimu letošního roku přestaly být řádně očkované děti podle schématu 2+1 vylučovány z dětských kolektivů v mateřských školách. Po několikaletém popírání a obhajování tohoto schématu očkování nakonec Národní imunizační komise včetně hlavního hygienika ČR připustili, že i takto očkované děti jsou řádně očkovány a nejsou hrozbou nejen samy pro sebe, ale také pro ostatní děti v kolektivu. Ostatně vždyť toto schéma 2+1 se u nás používalo od konce 40.let až do roku 1992 a nelze se domnívat, že většina české populace by byla nedostatečně očkována. Tří-dávkové schéma očkování se běžně používalo v Evropě a po jeho několikaletém nahrazení 4-dávkovým se v posledních letech znovu vrací (Rakousko v roce 2011, Francie v roce 2013).

 

Číst dál...

LLP - Poslanci odmítli senátní návrh – do školky a na tábor tak může jen řádně očkované dítě

16. září 2015

Represivní přístup ze strany státu zůstává stejný jako před novelou.

Dnešní debata o senátním návrhu se točila hlavně kolem nezbytnosti a výhod očkování, nebezpečí zavlečení nemocí v souvislosti s uprchlickou krizí a chybějící odpovědnosti státu za nežádoucí účinky vakcín. Jen několik politiků mluvilo k věci, tedy že senátní novela se týkala zrušení povinnosti školek a organizátorů táborů přijímat jen řádně očkované děti – tedy zbytečné nepřímé sankce rodičů a zároveň nepřiměřeného přenášení povinností orgánů ochrany veřejného zdraví na školská zařízení.

Číst dál...

Vitalia.cz - Ministr zdravotnictví: Česko bude před infekcí střežit expertní tým

29.9.2015

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček bude sestavovat tým složený z expertů na infekční nemoci, bezpečnostní otázky i na problematiku migrace. Důvod? Uprchlická krize.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.