Individuální dovoz Pediacelu

25. 2. 2016

Na návrat Pediacelu na trh v ČR čeká mnoho rodičů. Společnost Sanofi na začátku roku 2016 na náš dotaz ohledně dostupnosti vakcíny odpověděla:

"Obnovení dodávek do ČR neočekáváme dříve, než ve druhém čtvrtletí roku 2016. Bližší informace o dovozu zatím bohužel nemáme."

Rodiče, kteří měli rozočkované dítě Pediacelem a nemohli již čekat, dokázali Pediacel do ČR dostat jako individuální dovoz (objednávku). Popsali svůj postup, aby ho případně mohli aplikovat další rodiče.

Pediacel je dostupný v Anglii, odkud byl i dovezen. V Anglii je Pediacel součástí očkovacího plánu a je zřejmě hrazen z pojištění (plošně se doporučuje pentavakcína), proto je zde i dlouhodobě dostupný. (Edit: V Anglii je od roku 2017 zavedeno očkování hexavakcínou.)

Vakcíny objednávala lékárna okresní nemocnice přes distributora léčiv Phoenix s tím, že očkovací látky budou dodány do lékárny, která zajisti konečnou distribuci.

Phoenix určil podmínku odběru celého balení (zřejmě i kvůli SÚKLu) a vypočetl náklady na 13 000 Kč za 5 vakcín. V tomto případě to lékárna dělala za nulovou marži. Teprve po souhlasu objednavatele (rodičů) s ručením za nevyužité vakcíny, resp. za zaplacení celého balení, vakcíny objednala.

Distributor zodpovídá za dodržení chladového řetězce při dovozu (zásadní podmínka při dovozu vakcín). Expirační doba balení by měla být dostatečná, závisí to na té které šarži, která bude dodána. Ideálně oveřit u distributora.

Samožřejmě může být vakcína vydána jen na lékařský předpis, který může vydat každý pediatr.

Tento individuální dovoz byl možný jen s velkou vstřícností hlavní magistry nemocniční lékárny. Měly by ho teoreticky zvládnout všechny nemocniční lékárny. Ale bez jejich ochoty se dovoz nepodaří.


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.