Očkovat děti v této době a jak se s celou situací vypořádat?

Dostáváme řadu dotazů na očkování při současném výskytu onemocnění COVID-19 a nouzovém stavu vyhlášeném v ČR.

Naše doporučení směřují k minimalizaci rizik při očkování a k rozumnému postupu. Tedy očkovat jen zdravé dítě a v současné době jen v nezbytných případech, např. když vyprší maximální interval mezi jednotlivými dávkami nebo když je dítě ve zvýšeném riziku nákazy některé z očkovaných nemocí.

 

V ostatních případech je na zvážení rodičů, zda očkování odložit na dobu normálního fungování společnosti, především zdravotnictví, po odeznění pandemie.
Ač děti onemocnění COVID-19 zvládají většinou s lehčím průběhem nebo asymptomaticky, je riziko nákazy zvýšené, a tak i očkování v inkubační době nemoci nebo při onemocnění samém nelze doporučit (ostatně ani v průběhu jakékoliv nemoci).

O tom se zmiňuje také stanovisko České vakcinologické společnosti ze dne 16. března 2020: „Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.“

V době, kdy jsou kontakty omezeny na zcela minimální míru, se děti pohybují pouze v nejbližší rodině, která je také téměř bez kontaktů. Riziko nákazy nemocí, proti které má být dítě očkováním chráněno, je tak sníženo na minimum. Vyšším rizikem je pandemická nákaza COVID-19 a možnost skrytého průběhu onemocnění. Koronavir SARS-CoV-2 je nový a neznámý, jeho „chování” a působení na člověka zatím poznáváme, nemůžeme proto tušit, co s organismem udělá v čase.

Mnozí pediatři mají nyní omezené ordinační hodiny, někteří ani neordinují. Mohou mít také omezenou kapacitu zabývat se případnými nežádoucími reakcemi a jejich řešením. Pokud na očkování už jdete, zeptejte se lékaře na postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte po očkování s ohledem na současná omezení. Můžete lékaři kdykoliv zavolat a případný problém konzultovat? Jaké léky byste měli mít doma preventivně připraveny? Na jakou pohotovost případně vyrazit, co si s sebou vzít, na co se při vstupu do nemocnice připravit?

Není jasné, jak se bude situace vyvíjet a jak dlouho bude pandemický stav trvat. Očkování je však možné odložit i za hranici danou vyhláškou, je-li to v zájmu ochrany zdraví dítěte. Při již započatém očkování je nutné mít na zřeteli maximální možný rozestup mez jednotlivými dávkami a ty nepromeškat (samozřejmě za podmínky dobrého zdravotního stavu). Přípustné intervaly v očkování naleznete ZDE.

Česká vakcinologická společnost ve svém stanovisku k pravidelnému očkování též uvádí: „...je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat...“
Z výše uvedených důvodů s očkováním bez omezení však nemůžeme souhlasit. Při každém očkování je nutné přihlížet k aktuální situace a individuálním okolnostem.

EDIT 5. 4. 2020

Dne 30. 3. vydala Česká vakcinologická společnost další doporučení Očkování v době COVID-19, ve kterém mimo jiné uvádí:

„Česká vakcinologická společnost doporučuje očkovat všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů při jedné návštěvě v případě, že již pacient navštívil nebo musí navštívit zdravotnické zařízení z jakéhokoli jiného důvodu, než je očkování...“

Nelze se nepozastavit nad doporučením očkovat při návštěvě zařízení, i když návštěva není za účelem očkování. Většina rodičů s dětmi v současnosti navštěvuje lékaře jen v případě onemocnění nebo z jiných závažných zdravotních důvodů. Doporučovat tak očkování bez zmínky o nutnosti očkovat pouze v dobrém zdravotním stavu se nejeví jako postup ve prospěch dětí.

„Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšují potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí.“

Podávání více vakcín najednou zvyšuje riziko nežádoucích reakcí! Opět je patrný přístup očkovat za každou cenu, a to v době, kdy je riziko nákazy nemocí, proti kterým se povinně očkuje, zcela minimální, a lékařská péče, která by se zabývala případnými problémy po očkování, velmi omezená. Přesto ČVS doporučuje neopodstatněný postup s vyšším rizikem.
Nouzový stav nebude trvat rok, je to záležitost maximálně pár měsíců (jak je vidět i ze zkušenosti v jiných zemích), není tak odůvodněné obávat se hrozby vzniku dalších epidemií tím, že se některá očkování o pár týdnů odloží.

„Česká vakcinologická společnost doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře.“

Rozalio doporučuje používat především zdravý rozum! Respektovat lékaře, zdravotní stav dítěte, radit se o možném postupu a respektovat i názor rodičů.


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.