Očkovat děti v této době a jak se s celou situací vypořádat?

Dostáváme řadu dotazů na očkování při současném výskytu onemocnění COVID-19 a nouzovém stavu vyhlášeném v ČR.

Naše doporučení směřují k minimalizaci rizik při očkování a k rozumnému postupu. Tedy očkovat jen zdravé dítě a v současné době jen v nezbytných případech, např. když vyprší maximální interval mezi jednotlivými dávkami nebo když je dítě ve zvýšeném riziku nákazy některé z očkovaných nemocí.

 

V ostatních případech je na zvážení rodičů, zda očkování odložit na dobu normálního fungování společnosti, především zdravotnictví, po odeznění pandemie.
Ač děti onemocnění COVID-19 zvládají většinou s lehčím průběhem nebo asymptomaticky, je riziko nákazy zvýšené, a tak i očkování v inkubační době nemoci nebo při onemocnění samém nelze doporučit (ostatně ani v průběhu jakékoliv nemoci).

O tom se zmiňuje také stanovisko České vakcinologické společnosti ze dne 16. března 2020: „Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.“

V době, kdy jsou kontakty omezeny na zcela minimální míru, se děti pohybují pouze v nejbližší rodině, která je také téměř bez kontaktů. Riziko nákazy nemocí, proti které má být dítě očkováním chráněno, je tak sníženo na minimum. Vyšším rizikem je pandemická nákaza COVID-19 a možnost skrytého průběhu onemocnění. Koronavir SARS-CoV-2 je nový a neznámý, jeho „chování” a působení na člověka zatím poznáváme, nemůžeme proto tušit, co s organismem udělá v čase.

Mnozí pediatři mají nyní omezené ordinační hodiny, někteří ani neordinují. Mohou mít také omezenou kapacitu zabývat se případnými nežádoucími reakcemi a jejich řešením. Pokud na očkování už jdete, zeptejte se lékaře na postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte po očkování s ohledem na současná omezení. Můžete lékaři kdykoliv zavolat a případný problém konzultovat? Jaké léky byste měli mít doma preventivně připraveny? Na jakou pohotovost případně vyrazit, co si s sebou vzít, na co se při vstupu do nemocnice připravit?

Není jasné, jak se bude situace vyvíjet a jak dlouho bude pandemický stav trvat. Očkování je však možné odložit i za hranici danou vyhláškou, je-li to v zájmu ochrany zdraví dítěte. Při již započatém očkování je nutné mít na zřeteli maximální možný rozestup mez jednotlivými dávkami a ty nepromeškat (samozřejmě za podmínky dobrého zdravotního stavu). Přípustné intervaly v očkování naleznete ZDE.

Česká vakcinologická společnost ve svém stanovisku k pravidelnému očkování též uvádí: „...je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat...“
Z výše uvedených důvodů s očkováním bez omezení však nemůžeme souhlasit. Při každém očkování je nutné přihlížet k aktuální situace a individuálním okolnostem.


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.