Tisková zpráva: Očkování proti spalničkám selhává. Stát chce trestat nevinné

Praha, 3. září 2019

Světová zdravotnická organizace (WHO) na základě loňských statistik řadí nově Česko, Británii, Řecko a Albánii mezi země, v nichž spalničky nejsou považovány za vymýcené. Ani 50 let po zavedení očkování se nepodařilo dosáhnout cíle WHO vymýtit spalničky. Naopak, počet onemocnění v současnosti spíše narůstá. V ČR jsou mezi nemocnými především očkovaní dospělí. Jak by však tuto situaci mohly změnit finanční tresty pro rodiče nebo zákaz přijímání nedostatečně očkovaných dětí do školek?!

 


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvádí jako důvod rostoucího počtu případů spalniček v ČR snižující se proočkovanost, přičemž řešení vidí v zesílení tlaku a přísnějším uplatňování sankcí vůči rodičům, kteří své děti neočkují nebo nechávají očkovat později. „Současný represivní systém očkování hojně využívá tresty, nátlak a vyhrožování, očividně to však nevede k dobrému výsledku. Má-li se v ČR situace zlepšit, je potřeba znát důvody, proč někteří rodiče očkování odmítají, a hledat cestu, jak jim a jejich dětem vyjít vstříc, ne jak je zahnat ještě více do kouta a bránit jim v péči o zdraví dítěte,” říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio, a dodává: „V mnoha případech by například stačilo mít k dispozici monovakcínu proti spalničkám a nebylo by potřeba řešit odmítnutí MMR vakcíny.“

Současná situace poměrně jasně naznačuje, že deklarovaný cíl WHO zcela vymýtit spalničky může být nerealistický. Na vině však nejsou jen neočkovaná batolata, nýbrž skutečnost, že původní očkovací plán selhává, a to navzdory vysoké proočkovanosti vyplývající z údajů WHO.
O to více bychom měli být opatrní v úsilí proočkovanost zvyšovat, abychom do ne zcela funkčního očkování netlačili osoby, které může očkování poškodit, např. děti v nevhodném zdravotním stavu. Původní předpoklad, že očkování živou očkovací látkou vydrží na celý život, se totiž ukazuje jako zcela chybný.

Na nejasnosti nynější situace poukazuje i náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Roman Prymula v rozhovoru pro Deník N: „Samozřejmě se zabýváme tím, jak se u nás situace liší. Nižší imunita ve skupině 35–45 let není úplně ve všech zemích. Snažíme se mapovat faktory, které k tomu mohou vést. Paradoxně může být příčinou i úspěch v minulých letech, kdy jsme tady spalničky prakticky neměli.”

Martina Suchánková k tomu dodává: „Ve světle výše uvedeného se tedy útok na rodiče, kteří své děti nenechávají očkovat (nebo nechávají jen částečně), jeví jako pouhé přesunutí odpovědnosti příslušných orgánů za vlastní selhání.”

Tématu spalniček jsme se podrobněji věnovali ve dvou článcích:


Další zdroje informací:


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.