Dezinformační studie o dezinformacích

V červnu 2019 vydal Pražský institut bezpečnostních studií analýzu nazvanou „Téma očkování a dezinformace v českém informačním prostoru“, která zkoumala 40 webů označených serverem konspiratori.sk jako „prezentující sporný obsah“. Z celkových 570 článků o očkování bylo jako negativních identifikováno pouze 76. Spolek Rozalio byl v této studii označen za jednoho z nejviditelnějších aktivistů prosazujících systém nepovinného očkování. Z webu rozalio.cz bylo analyzováno 70 zveřejněných článků, z nichž 19 bylo označeno za sporné.

 

Kritéria, jimiž autoři studie vyhodnocují text jako dezinformační, nejsou však nastavena kvalitně a vedou k zavádějícím výsledkům. Za sporný článek se označuje např. příběh o negativní zkušenosti s očkováním, pozvánka na přednášku odborníka vyjadřujícího se kriticky k očkování nebo informace o možnosti celostní léčby. Články analyzované z webu Rozalia tedy neobsahují nic závadného či konspiračního, spíše se jedná o texty určené pro lidi přemýšlející o širokých aspektech péče o zdraví.

Stovky českých webů uveřejní během roku tisíce článků o očkování. Mediální situace je tak ve výše zmíněné studii popsána omezeně, na malém vzorku subjektů a zcela jednostranně. Za Rozalio bychom napříště uvítali studii, která veřejnost seznámí s celkovou situací, s weby „dezinformačními“ i z opačné strany - tedy těmi, které očkování propagují cíleně komerčně a jednostranně, neapelují na bezpečnost, informovanost a rozumnou míru.

Vodítka pro zvýšenou pozornost a použití vyšší míry kritického myšlení k určení manipulativních, jednostranných či ideologických textů:

  • článek je odkazem na přednášky, články či videa lidí napojených na farmaceutický průmysl, aniž by na to bylo upozorněno (jsou tedy ve střetu zájmů nebo se jedná o skrytou [cílenou] reklamu);
  • článek obsahuje větu „nebylo potvrzeno, že očkování má závažné nežádoucí účinky“ nebo „očkování je zcela bezpečné“ (což vyvrací příbalový leták jakékoli vakcíny), nebo bagatelizuje nežádoucí účinky vakcín;
  • článek informuje, že vakcíny jsou testovány lépe než jiné léky;
  • článek cíleně vyvolává strach příběhem člověka, u něhož nějaká nemoc vyvolala komplikace, a jako jediné řešení prezentuje očkování proti této nemoci;
  • článek obsahuje zavádějící informace typu, že se lidé málo očkují proti nemocem, proti kterým ve skutečnosti očkování neexistuje – typicky si na základě těchto článků lidé myslí, že mohou očkovat proti klíštěti (přičemž však existuje očkování jen proti jedné z několika nemocí, které klíšťata přenášejí) či proti rakovině děložního čípku (protože se ve skutečnosti neočkuje proti rakovině).

Závěrem dodáváme, že lidé by prostě měli přemýšlet nad každým článkem a informace si ověřovat.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.