Úprava článku Mýty a fakta o očkování z webu Ministerstva zdravotnictví - IV.

O článku na webu MZ, který se pokouší vyvrátit údajné mýty o očkování, jsme vás informovali ZDE. Postupně budeme doplňovat a upravovat jednotlivé „mýty“ i s odkazy na zdroje, aby občané měli k dispozici relevantní informace.
Rozalio navrhuje změnit název článku na webu MZ na „Fakta a informace o očkování“ a celý článek vést pozitivní formou, přinášet jasné odborné a praktické informace a vyvarovat se vyvracení „mýtů“. Ostatně podobných článků vyvracejících „mýty“ lze na internetu nalézt mnoho, není potřeba je uvádět znovu na webu MZ. Důležité jsou kvalitní informace pro pacienty i lékaře o možnostech očkování, druzích vakcín, jejich použití a specifikách, o nemocech a v neposlední řadě o epidemiologických opatřeních.

 

 

Z webu MZ:

 

Mýtus: Nežádoucí účinky očkování jsou bagatelizovány a nekorektně hlášeny

Fakt: všichni zdravotničtí odborníci jsou v souladu se zákonem povinni hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování, se kterými se ve své praxi setkají. Data v České republice shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tuto povinnost mají také farmaceutické společnosti. Hlásit podezření na nežádoucí účinky může kdokoliv, kdo se o podezření na nežádoucí účinek dozví. A to prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.olecich.cz. Podle údajů SÚKLu je u povinných dávek očkovacích vakcín hlášeno přibližně 0,1 % podezření na nežádoucí účinky po očkování.

 

Zdroj: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/myty-a-fakta-o-ockovani_17082_4011_5.html

 

Rozalio upravuje:

Fakta a informace: Nežádoucí účinky očkování je potřeba nahlásit ošetřujícímu lékaři. Na Státní ústav pro kontrolu léčiv je může hlásit i sám pacient, resp. zákonný zástupce.

Podezření na nežádoucí účinek vakcíny mají za povinnost hlásit lékaři, farmaceuti, zdravotní sestry a jiní zdravotničtí pracovníci nebo držitelé rozhodnutí o registraci, ale také farmaceutické společnosti. Nesplněním této povinnosti se zdravotníci dopouštějí přestupku, za který jim podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, hrozí pokuta ve výši až 300 000 Kč. Zdravotničtí pracovníci by měli mít na paměti, že se hlásí pouze podezření na nežádoucí účinek, kauzální souvislost nemusí být prokázaná. Po očkování se však mohou vyskytnout i dosud neznámé reakce. Z tohoto důvodu by měly být hlášeny všechny reakce, u kterých existuje podezření na možnou kauzální souvislost s očkováním s výjimkou reakcí očekávaných a nezávažných.

Data v České republice shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), vyhodnocení hlášení pak zveřejňuje každoročně v Informačním zpravodaji – nežádoucí účinky léčiv.

Systém spontánního hlášení podezření na nežádoucí účinky má sloužit k detekci nových, dosud nepopsaných NÚ či zachycení vyšší než dosud pozorované frekvence výskytu NÚ. Podle údajů SÚKLu je hlášeno přibližně 1-5 % závažných nežádoucích reakcí.

Zdravotní pracovníci mohou hlášení provést prostřednictvím on-line formuláře na stránkách SÚKLu zde: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Hlásit podezření na nežádoucí účinky může i sám pacient nebo jeho zákonný zástupce, a to prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.olecich.cz.

Objeví-li se po očkování reakce nebo změna zdravotního stavu, každé další očkování by mělo být aplikováno až po odeznění NÚ, kdy bude pacient opět v optimálním zdravotním stavu. Doporučujeme dodržovat zásady očkování s minimalizací rizik. Ty najdete v článku 13 kroků k bezpečnějšímu očkování.

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.