Vakciny.net - odborný spolek pro očkování

Letos v únoru vznikl nový odborný spolek - Odborný spolek pro očkování (OSPO). Spolek chce svými postoji, stanovisky a doporučeními pomáhat v rozhodování odborné veřejnosti o správném a řádném očkování podle ověřených aktuálních poznatků. Kromě toho chce přispět k obnovení důvěry k očkování také v široké veřejnosti. Zde jsou webové stránky spolku: http://ospozs.cz

První doporučení OSPO se zaměřilo na to, jak postupovat v HPV očkování, pokud jedinec byl v minulosti očkování 2 (Cervarix) nebo 4složkovou vakcínou (Silgard) případně zahájil toto očkování s jednou z uvedených vakcín a přál by si nově využít prakticky univerzální vakcínu Gardasil 9, tj. 9složkovou HPV vakcínu. Doporučení je zde.

První stanovisko OSPO se týká dětského očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B ve schématu 2+1. OSPO deklaruje, že toto schéma je plně vyhovující a dostatečné po zajištění ochrany dětí v České republice. Jeho používání nikterak neomezují specifické skupiny dětí, jako jsou děti matek pozitivních na hepatitidu typu B nebo děti předčasně narozené. Není tedy žádný skutečný odborný důvod, proč toto schéma neaplikovat v plošném očkování českých dětí. Stanovisko je uvedeno zde.

M.Petráš

Přidáno: 14/3/2016

zdroj : http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2016_08.htm