Robert F. Kennedy Jr. vyhrál soud proti americké vládě v záležitosti porušení bezpečnosti očkování

Vyvěšeno 11. listopadu 2018, 20.00 hod. na www.worldhealth.net/news/rfk-jr-wins-case-against-government-vaccine-safety-violations

Významná zpráva pro všechny, kteří se zajímají o bezpečnost vakcín: ukázalo se, že americká federální vláda po celá desetiletí zanedbávala bezpečnostní povinnosti očkování. Prokázáno to bylo u soudu, kde Robert F. Kennedy Jr. a sdružení Informed Consent Action Network (dále ICAN) vyhrálo nad americkým Ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb.

 

Robert F. Kennedy Jr. se spojil s Delem Bigtreem ze sdružení ICAN, a zažalovali spolu americké ministerstvo zdravotnictví za porušení bezpečnosti očkování. Soudní spor vyhráli. Během procesu vypluly na povrch důkazy o více než třicetiletém zanedbávání bezpečnosti očkování, což ukazuje na jeden velký podvod. Vládní úřady, kterým bychom měli důvěřovat, dělají očividně špatně svou práci při zajišťování a zlepšování bezpečnosti imunizace.

Federální zákon z roku 1986 (National Childhood Vaccine Injury Act) ukládá ministerstvu zdravotnictví odpovědnost za zlepšování účinnosti a bezpečnosti vakcín, a pověřuje ho průběžnou kontrolou a zlepšováním informování o nepříznivých reakcích. Ministerstvo má také za úkol předkládat Kongresu minimálně každé dva roky zprávu o zlepšeních provedených v rámci klauzule Mandátu pro bezpečnější dětské vakcíny (Mandate for Safer Childhood Vaccine).

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo splnit ani ty nejzákladnější aspekty důležitých povinností, jimiž bylo pověřeno, jelikož za uplynulá tři desetiletí nepředložilo Kongresu ani jednu jedinou zprávu. Je to už přes třicet let, co vstoupil v platnost Zákon o odškodnění za škody způsobené očkováním, který do rukou ministerstva zdravotnictví svěřil ochranu dětí. Ačkoliv bylo ministerstvo pověřeno vyšetřováním a zlepšováním bezpečnosti, nehnulo pro zajištění bezpečnosti vakcín ani prstem.

Tato záležitost si zaslouží naši plnou pozornost vzhledem k tomu, že zákon o odškodnění zcela zrušil odpovědnost daného odvětví za bezpečnost vakcín a zajištěním bezpečnosti pověřuje ministerstvo zdravotnictví. Můžeme na to nahlížet také tak, že vláda uděluje velkým farmaceutickým firmám bezprecedentní ekonomickou imunitu a volnou ruku v záležitostech škod způsobených očkováním. Přesto tento státní úřad v rámci svého pověření zajistit ochranu veřejnosti při očkování – navíc bezbranných dětí – zkazil, co mohl.

Sdružení ICAN dále informovalo, že ministerstvo zdravotnictví se své odpovědnosti spojené s vakcínami nevyhýbalo úplně: údajně vzalo vážně svou povinnost podporovat rozsah očkování a utratilo miliardy dolarů za vyhotovení zpráv, které ukazují, jak zvýšit proočkovanost.

Sdružení ICAN uvádí: „ICAN bylo tudíž nuceno podat žalobu, aby donutilo Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (dále DHHS) k tomu, aby buď předložilo kopie svých zpráv o bezpečnosti očkování předkládaných Kongresu každé dva roky, nebo přiznalo, že tyto zprávy nikdy nepředložilo. DHHS muselo nakonec přiznat šokující pravdu: žádnou takovou zprávu o zlepšování bezpečnosti očkování (ani jednu jedinou) Kongresu nikdy nepředložilo. To jasně vypovídá o vážnosti, kterou DHHS přisuzuje bezpečnosti očkování, a výrazně posiluje obavu, že DHHS nemá představu o skutečném bezpečnostním profilu současných 29 dávek (jejichž počet se stále zvyšuje) vakcín aplikovaných dětem do věku do jednoho roku.

DHHS se bohužel rozhodlo zaměřit se na svou povinnost zvyšovat rozsah očkování a rozporovat jakákoli tvrzení o poškozeních způsobených vakcínami u takzvaného vakcinačního soudu (National Injury Vaccine Compensation Program) až do takové míry, že se zřeklo své povinnosti dohlížet na bezpečnost vakcín. Pokud DHHS ani neplní jednoduchý úkol předkládat každé dva roky zprávu o zlepšení bezpečnosti očkování (jak tento týden potvrdil soud), je jen malá naděje, že by se zabývalo mnohem náročnějším úkolem, a sice zlepšovat bezpečnost očkování.“

Robert F. Kennedy ml. a sdružení ICAN zažalovali americkou vládu v záležitosti bezpečnosti očkování a vyhráli. Otázkou zůstává, zda budou vládní úřady pověřené ochranou veřejnosti, které tento úkol neplnily, pohnány k zodpovědnosti za nedbalost, zda bude Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb konečně pohnáno k zodpovědnosti za své selhání. Nebo bude vše pokračovat dál, a (očkovací) farmaceutický průmysl bude i nadále smět šířit své toxické injekce? Jak daleko bohaté farmaceutické firmy zajdou, a kdy nám konečně spadnou klapky z očí?

Přeloženo z www.worldhealth.net/news/rfk-jr-wins-case-against-government-vaccine-safety-violations


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.