Úprava článku Mýty a fakta o očkování z webu Ministerstva zdravotnictví - II.

O článku na webu MZ, který se pokouší vyvrátit údajné mýty o očkování, jsme vás informovali ZDE. Postupně budeme doplňovat a upravovat jednotlivé „mýty“ i s odkazy na zdroje, aby občané měli k dispozici relevantní informace.
Rozalio navrhuje změnit název článku na webu MZ na „Fakta a informace o očkování“ a celý článek vést pozitivní formou, přinášet jasné odborné a praktické informace a vyvarovat se vyvracení „mýtů“. Ostatně podobných článků vyvracejících „mýty“ lze na internetu nalézt mnoho, není potřeba je uvádět znovu na webu MZ. Důležité jsou kvalitní informace pro pacienty i lékaře o možnostech očkování, druzích vakcín, jejich použití a specifikách, o nemocech a v neposlední řadě o epidemiologických opatřeních.

 

Z webu MZ:

Mýtus: Očkování vyvolává astma či alergie.

Fakt: Neexistují vědecké důkazy o tom, že by očkování způsobovalo nebo zhoršovalo alergická onemocnění. Pro řadu pacientů s astmatem nebo atopickým ekzémem je očkování proti různým onemocněním doporučováno, protože pacienti mohou mít vyšší riziko nákazy, těžkého průběhu některých chorob nebo i zhoršení jejich základního onemocnění. Ve velmi vzácných případech se mohou objevit alergické reakce (např. kopřivka nebo obtíže s dýcháním). Závažné alergické reakce (např. anafylaktický šok) se mohou objevit v méně než 1 případu z milionu podaných dávek očkování. Vedlejší příznaky očkování ale rozhodně nejsou srovnatelné s potížemi doprovázejícími prodělání nemoci, proti které se očkuje.

Zdroj: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/myty-a-fakta-o-ockovani_17082_4011_5.html

 

Rozalio upravuje:

Fakta a informace: Po podání vakcíny může dojít k alergické reakci, vzniku ekzému či jeho zhoršení, výjimečně také k rozvoji astmatu.

V ojedinělých případech se mohou po očkování objevit alergické reakce (např. kopřivka nebo obtíže s dýcháním). Velmi vzácně může dojít i k život ohrožujícímu anafylaktickému šoku. Tato velmi závažná reakce nastává obvykle bezprostředně po aplikaci vakcíny, proto se doporučuje zůstat po očkování minimálně 30 minut v blízkosti lékaře (ideálně v čekárně), který může okamžitě poskytnout první pomoc. Anafylaktický šok by měl být pro pacienta kontraindikací k očkování, tedy že by se neměl přinejmenším stejnou vakcínou již očkovat.

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve svých zpravodajích upozorňuje na vznik či zhoršení ekzému po očkování. Např. v roce 2015 byl tento nežádoucí účinek nahlášen po aplikaci hexavakcíny (proti tetanu, záškrtu, černému kašli, hepatitidě B, přenosné dětské obrně a onemocnění vyvolaným haemophilus influenzae b) celkem 51x, z toho se v 28 případech jednalo o atopický ekzém. Poruchy kůže a podkoží, jmenovitě blíže nespecifikovaná dermatitida, patří mezi známé NÚ hexavakcíny s výskytem velmi vzácným, tj. u méně než jednoho z 10 000 očkovaných. Atopický ekzém patří k neočekávaným vedlejším reakcím. Státní ústav pro kontrolu léčiv tyto nežádoucí účinky dlouhodobě monitoruje.

Astma se uvádí mezi nežádoucími účinky např. vakcíny Boostrix Polio (tetravalentní vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně), která se používá k přeočkování mezi desátým a jedenáctým rokem. Tato reakce se vyskytla až u jedné ze sto až tisíce dávek.

Pro řadu pacientů s astmatem nebo atopickým ekzémem je očkování proti různým onemocněním doporučováno, protože tito pacienti mohou mít vyšší riziko nákazy, těžkého průběhu některých chorob nebo i zhoršení jejich základního onemocnění. Ovšem pro zdravotně stigmatizované pacienty představuje očkování také vyšší riziko nežádoucích účinků. Proto je vždy nutné individuálně zhodnotit zdravotní stav, rizika a pravděpodobnost možného onemocnění i rizika vakcinace a volit přiměřený způsob s nejvyšším benefitem pro pacienta. Očkování má být naplánováno do období remise a příznivého zdravotního stavu a méněkombinovanými vakcínami.

Aby se snížilo riziko nežádoucích reakcí, doporučujeme dodržovat zásady očkování s minimalizací rizik. Především očkovat dítě vždy zdravé, v dobré fyzické i psychické kondici, a neaplikovat více vakcín současně. Další zásady naleznete v článku 13 kroků k bezpečnějšímu očkování.

 

Zdroje:
Informační zpravodaje:
http://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-5-2015
http://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-2-2016
http://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-2-2017
http://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-2-2018

Příbalové informace:
Boostrix Polio: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0120112&tab=texts


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.