Zpráva EFVV: Cesty k poškození způsobené očkováním

Zpráva EFVV (Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování) vyjadřující znepokojení s bagatelizací nežádoucích účinků očkování:

 

Příběh na první pohled

Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že „očkovací skeptici“ patří mezi deset nejakutnějších zdravotních rizik pro lidstvo v roce 2019. Zároveň se však rostoucí počet alergií, autoimunitních a neurovývojových onemocnění, které lze vědecky spojit s potenciálními vedlejšími účinky očkování, stává globální epidemií a ukazuje na skutečnost, že skutečným rizikem pro současné globální zdraví se staly vakcíny samotné.

V současné době neexistuje nezávislá kontrola bezpečnosti a účinnosti vakcín, jelikož veškeré údaje pocházejí od samotných výrobců vakcín. V některých zemích byly osoby s následky po očkování finančně odškodněné, v jiných však žádné odškodňovací programy neexistují.

Průzkumy ukazují, že pouze nízké procento takových událostí je hlášeno či uznáno, takže skutečný počet musí být mnohonásobně vyšší než oficiálně uznaných. 

Nedávné usnesení EU o váhavosti vůči očkování zdůrazňuje potřebu většího monitorování transparentnosti a bezpečnosti na tomto poli. Vědecký výzkum v Itálii odhalil náhodné spojení mezi očkováním v armádě a výskytem autoimunitních onemocnění a rakoviny, což vedlo k zavedení přísnějších bezpečnostních opatření. Nezávislé analýzy provedené v Itálii také odhalily četné neznámé příměsi ve vakcínách a nesrovnalosti ve složkách uvedených na etiketách.

Jednotlivci očkovaní živými vakcínami mohou konkrétní virus šířit po dobu mnoha týdnů či měsíců, a nakazit tak očkované i neočkované osoby. Příjemci vakcín mohou také přenášet nemoci a nakazit druhé, i když sami nemají žádné příznaky. Jelikož imunita navozená očkováním není trvalá, velmi rozšířeným jevem je neúčinnost vakcín. Testy vakcín nevyžadují použití placeba a participující osoby nepředstavují reprezentativní vzorek cílového trhu.

EFVV (Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování) volá po přehodnocení současných očkovacích programů a po otevřené, upřímné vědecké diskuzi o tomto tématu. K dispozici je podrobný seznam (s úplnými odkazy) mechanismů pro potenciální neurologické a imunologické poškození způsobené vakcínami:

1. Genetické predispozice a jednonukleotidový polymorfismus
2. Zátěž environmentálními toxiny
3. Alergická reakce na složky
4. Autoimunní reakce
5. Zánět a uvolňování cytokinu
6. Toxické složky
7. Poškození způsobené adjuvans
8. Kontaminanty
9. Křížová peptidová reaktivita
10. Změna mikrobiomu
11. Synergistický efekt s dalšími neurotoxickými činidly

Závěry:

Vzhledem k vědeckým poznatkům uvedeným v tomto článku, ke skutečnosti, že uznané počty poškození z očkování jsou značně podhodnocené, a také k rezoluci EU požadující větší transparentnost, prohlášení o střetu zájmů a více finančních prostředků na nezávislý výzkum vakcín a jejich adjuvans, volá EFVV po bezodkladném využívání informovaného souhlasu a preventivního principu s plnou transparentností údajů a po celosvětovém zrušení povinného očkování z důvodu zamezení nevratnému poškození způsobenému celé jedné generaci.

Žádná složka vakcín by žádným způsobem neměla být zdraví škodlivá, je nutné fyziologicky upravit bezpečnostní úrovně, vybrat vhodné peptidy (nikoli DNA) pro zamezení křížové reaktivity a vyvarovat se očkování v těhotenství. K tomuto v současnosti nedochází.

Osoby s rozhodovacími pravomocemi musí tudíž být přístupné jiným názorům v souvislosti potenciálními riziky, které očkování přináší, a bezodkladně jednat.

 

Chcete si přečíst více? V původním anglickém jazyce můžete ZDE.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.