Séroprevalence protilátek proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace v České republice

V posledním desetiletí, s výjimkou epidemií v roce 2014, 2017 a 2018, byly v České republice hlášeny pouze ojedinělé případy onemocnění spalničkami. Tuto epidemiologickou situaci lze dávat do kontextu vysoké proočkovanosti proti spalničkám, která v České republice dlouhodobě převyšovala 95 %. Vzhledem  k nestabilní epidemiologické situaci spalniček v Evropě se nabízí otázka doby přetrvávání protekce v dospělém věku po očkování v dětství. V rámci mnou prezentované studie byla zjištěna celková séropozitivita specifických IgG 24 protilátek proti spalničkám u 83,3 % osob ≥18 let věku. Celkem 14,3 % testovaných vzorků bylo séronegativních a 2,4 % bylo hraničních. Analýza výsledků v jednotlivých věkových kategoriích, resp. analýza podle stavu očkování proti spalničkám ukázala vyšší vnímavost ke spalničkám u dospělých osob očkovaných v dětství v porovnání s neočkovanými. Ve vyšších věkových kategoriích, které nebyly v dětství očkovány proti spalničkám, byla zjištěna >96% séropozitivita. Vysokou séropozitivitu protilátek proti spalničkám u osob narozených v prevakcinační éře potvrdil ve shodě s našimi výsledky národní sérologický přehled provedený v České republice v roce 2013. Obdobná zjištění byla potvrzena i v jiných zemích. Námi zjištěná vysoká séropozitivita rovněž koresponduje s obdobnými zjištěními, že imunitní odpověď po prodělání onemocnění  je celoživotní a na vyšší úrovni než postvakcinační. Nejnižší séropozitivita byla zjištěna ve věkové kohortě 30 - 39 let (61,5 %), tedy ve skupině osob, která byla částečně tvořena jedinci očkovanými v době používaného jednodávkového vakcinačního schématu v počátcích implementace vakcinace proti spalničkám do národního imunizačního programu. Druhá nejnižší séropozitivita byla ve věkové kohortě 40 - 49  let (77,5  %). V této kategorii byly zastoupeny jak osoby neočkované (30  %), tak očkované pravděpodobně jednou dávkou vakcíny (70 %). Jejich zjištěná séropozitivita specifických IgG protilátek proti spalničkám byla 95,3 % resp. 69,9 %. Ve věkové kategorii 18 - 29 let byla zjištěna séropozitivita 81,1 %.

 

 

Celý autoreferát disertační práce s názvem Séroprevalence protilátek proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace v České republice najdete ZDE.