Sociologická studie zabývající se důvody odmítnutí očkování

PhDr. Jaroslava Hasmanova Marhankova Ph.D., Filozofická fakulta, Západočeská universita v Plzni

Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění

Prvni sociologická studie se zabývá rodiči odmítajícími očkování svých dětí, jejich důvody a okolnostmi, které je k tomuto rozhodnutí vedly. A to v současném kontextu zdravotní-medicínské péče, kdy autorita v podobě lékaře-odborníka selhává z důvodu nátlakového a paternalistického přístupu k rodičům.

Citace ze závěru: ...V tomto ohledu je kritiku povinného očkování potřeba vnímat především jako výraz proměny role, kterou by jednotlivec měl zastávat ve vztahu ke svému zdraví a medicínskému systému. ...

Celou studii naleznete zde